Na de inleiding door MWAB-voorzitster prof. Sevilay Altintas (medisch oncologe UZA), kwam onder meer gynaecologe prof. Marleen Temmerman aan het woord. "Geweld maakt jaarlijks 1,5 miljoen doden wereldwijd", stelde zij. "Naar schatting 36,6% van de vrouwen in de Afrikaanse regio van de WHO kregen al te maken met fysiek en/of seksueel geweld door hun partner. In sommige landen schommelt de prevalentie van seksueel geweld tijdens of na conflictperiodes tussen 3,4 en 29,5%."

Zorgprofessionals vormen het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers van partnergeweld of seksueel misbruik, ging prof. Temmerman verder. "Uit de statistieken blijkt dat verkrachte vrouwen vaker zorg vragen.(...) De zorg voor slachtoffers van geweld moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de bestaande gezondheidsdiensten, en mogen geen aparte afdeling vormen."

Forensisch psychiater prof. Lieve Dams ging later op de dag verder met een uiteenzetting over secundaire victimisatie. "Dat betekent dat een slachtoffer als het ware voor een tweede keer slachtoffer wordt, door de negatieve bejegening/ervaring die ze hebben, vanuit verschillende invalshoeken." Bemiddeling kan in sommige gevallen een meerwaarde zijn en de kans op secundaire victimisatie helpen verminderen, legde ze uit. "Het is dan belangrijk dat er een goede werkalliantie komt tussen slachtoffer, dader en bemiddelaar."

Na de inleiding door MWAB-voorzitster prof. Sevilay Altintas (medisch oncologe UZA), kwam onder meer gynaecologe prof. Marleen Temmerman aan het woord. "Geweld maakt jaarlijks 1,5 miljoen doden wereldwijd", stelde zij. "Naar schatting 36,6% van de vrouwen in de Afrikaanse regio van de WHO kregen al te maken met fysiek en/of seksueel geweld door hun partner. In sommige landen schommelt de prevalentie van seksueel geweld tijdens of na conflictperiodes tussen 3,4 en 29,5%."Zorgprofessionals vormen het eerste aanspreekpunt voor slachtoffers van partnergeweld of seksueel misbruik, ging prof. Temmerman verder. "Uit de statistieken blijkt dat verkrachte vrouwen vaker zorg vragen.(...) De zorg voor slachtoffers van geweld moet zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de bestaande gezondheidsdiensten, en mogen geen aparte afdeling vormen."Forensisch psychiater prof. Lieve Dams ging later op de dag verder met een uiteenzetting over secundaire victimisatie. "Dat betekent dat een slachtoffer als het ware voor een tweede keer slachtoffer wordt, door de negatieve bejegening/ervaring die ze hebben, vanuit verschillende invalshoeken." Bemiddeling kan in sommige gevallen een meerwaarde zijn en de kans op secundaire victimisatie helpen verminderen, legde ze uit. "Het is dan belangrijk dat er een goede werkalliantie komt tussen slachtoffer, dader en bemiddelaar."