...

Het maken van 'selfies' op zich is uiteraard geen probleem. Maar dat wordt het wel als deze portretten een eigen leven gaan leiden op de sociale media en zo private beelden van mensen in de openbaarheid brengen.Ook bij UZ Antwerpen stellen dokters en verplegers vragen of het wel kan dat ze te pas en te onpas mee op de selfies en de foto's staan die patiënten nemen. Daarom wil het UZ in de nieuwe patiëntenbrochure de regels duidelijk afbakenen. En dat betekent geen foto's van andere patiënten, noch van het personeel zonder daar eerst uitdrukkelijk de toestemming voor te vragen.Zorgnet VlaanderenOok sectorcoördinator algemene ziekenhuizen Daniel Devos van Zorgnet Vlaanderen vindt in een mededeling dat de privacy moet worden gerespecteerd. Dat staat ook met zoveel woorden in de 'Wegwijzer sociale media in de zorg' van Zorgnet Vlaanderen.Daniel De Vos: "Je bent wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor je een foto van iemand neemt. Wil je de foto publiceren, dan moet je daarvoor nogmaals de goedkeuring vragen. Het is belangrijk patiënten hierover te sensibiliseren, zodat ze hun medepatiënten of zorgverstrekkers niet ongewild mee op de sociale media zetten. Maar of een zwaar verbod op selfies aangewezen en haalbaar is, dat is iets anders. Selfies zitten inmiddels ingebakken in de cultuur. Ze helemaal verbannen, lijkt dan ook een haast onmogelijke opdracht."De 'Wegwijzer sociale media in de zorg' kan u bekijken via deze link.