...

Sinds mei 2010 werken de ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen (algemene ziekenhuizen uit de privé-sector) en Icuro (Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners) al structureel samen. Icuro legt zich daarbij voornamelijk toe op kwaliteitsbeleid en de publieke aspecten van de ziekenhuiswerking. Zorgnet Vlaanderen nam de andere thematische domeinen voor zijn rekening.Nu wordt de werking volledig geïntegreerd en worden afspraken gemaakt over alle vertegenwoordigende opdrachten. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een fusie zal toelaten om via één grote zorgkoepel de strategische positie en de slagkracht ten aanzien van de verschillende overheden en beleidsmakers te verhogen. Door een fusie wordt bovendien de expertise in de verschillende beleidsdomeinen gebundeld, zodat de middelen optimaal kunnen worden ingezet, luidt het.