...

Tegen 2025 wil Zorgnet-Icuro vooral het personeelsbestand vergroten en diversifiëren. Zorgnet-Icuro stelt dat men moet leren uit de voorbije periode en dat men na de covidcrisis niet weer terug kan naar business as usual.Van de RVT-patiënten in de woonzorgcentra wordt vandaag maar 82% effectief gefinancierd - voor 18% van deze meest zorgbehoevende patiënten krijgen de WZC vandaag geen doeltreffende financiering. Zorgnet-Icuro vraagt niet alleen om het gat naar de 100% financiering hier dicht te rijden, maar ook om de personeelsnorm te verhogen. In plaats van 0,5 FTE per RVT-bewoner te subsidiëren moet men gaan naar 0,9 FTE.Er moet een volwaardig middenkader komen en de volgende competenties binnen het team moeten versterkt of ingevuld worden: ICT, woonzorgarts, palliatieve functie, kwaliteitszorg, HR-functie, liaisonfiguur met de ziekenhuizen en ondersteunend personeel.Tegen 2030 komen er in Vlaanderen bovendien nog ruim 42.000 85-plussers bij. Het aantal plaatsen in de woonzorgcentra zal nog moeten toenemen. De nieuwe plaatsen zullen ingenomen worden door bewoners met een hoog zorgprofiel, waarvoor de meer kwaliteitsvolle omkadering ook nodig zal zijn.