...

Zorgorganisaties, zorgverleners, partner- en gebruikersorganisaties, de man in de straat... Nadrukkelijk wil Zorgnet-Icuro dat er een grote diversiteit aan ervaringen en perspectieven aan bod komt. Ook de Bvas, Domus Medica en ASGB zijn partner in dit project. Naast APB en het Vlaams Apothekersnetwerk. Zorgnet-Icuro hoopt zo alle signalen op te pikken die er in de samenleving leven inzake zorg en gezondheidszorg. Dat moet toelaten actief en tijdig in te spelen op veranderende contexten. Zorg aan Zet wil een breed gedragen rapport presenteren aan parlementairen en beleidsmakers. Dit om de verandering in de zorgsector zo goed mogelijk te voeden.Het grootschalige project 'Zorg aan zet' werd deze morgen, 29 januari, gelanceerd. Zorgnet-Icuro trapte de campagne af met het 'rapport van de regeringen' voor het vak gezondheid en welzijn. Daarmee evalueert men het beleid in de afgelopen regeerperiode. Tegelijk lanceert de organisatie de campagnewebsite www.zorgaanzet.net. Op een gemodereerd online platform kunnen de publieke opinie, zorgverleners, patiënten, studenten enz. hun mening geven over zes actuele thema's in de zorg. Met name gaat het over: kwetsbaarheid, solidariteit, toegankelijkheid, continuïteit, warme en deskundige zorg en van 'ziekte'-zorg naar 'gezondheidszorg'.De uitkomsten van dit breed maatschappelijk debat -en Zorgnet hoopt nadrukkelijk dat er ook heel wat artsen aan deelnemen- mondt tegen midden maart uit in een tussentijds rapport. In de tweede helft van maart organiseert het netwerk van zorgvoorzieningen dan in elke provincie een grote debatavond. Samen met zorgprofessionals en gebruikers/burgers worden daar de tussentijdse resultaten verder uitgediept.Het slotakkoord plaatst Zorgnet-Icuro op 9 mei met een groot zorgevent. Op basis van het hele participatietraject en in aanloop naar de stembusslag op 26 mei presenteert de netwerk-organisatie daar een visietekst.