...

Vandaag verblijven er 72.000 ouderen in woonzorgcentra, stellen Zorgnet Vlaanderen en Icuro. Het grootste deel daarvan is zwaar zorgbehoevend. Maar voor een vijfde van hen is er niet voldoende personeel aanwezig. Als de overheid niet met meer geld over de brug komt, zullen de instellingen de eigen bijdrage van de bewoners moeten verhogen.Een artikel in Het Belang van Limburg van voorbije woensdag (2/9) stelt zelfs dat een kwart van de Limburgse WZC met een ernstig financieel tekorten kampt. De provincie heeft een achterstand op het vlak van rusthuizen voor ouderen. De laatste jaren kwamen er in de provincie veel WZC-bedden bij.En daar wringt hem juist het schoentje. In 2013, in de aanloop van de Zesde Staatshervorming, bevroor het Riziv het aantal RVT-bedden. Dit jaar bedraagt dit aantal beter gesubsidieerde bedden voor ouderen die zwaar zorgbehoevend zijn, nog altijd 43.471 voor heel Vlaanderen - hetzelfde cijfer als in 2013. Het aandeel van RVT-bedden vertoonde altijd al een chronisch tekort , en dat is nu acuut geworden. De prijs voor een RVT-bed bedraagt 73 euro - dat voor een gewoon bed (ROB) 49 euro.Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, reageert wat geïrriteerd. "Vlaanderen heeft de spelregels niet veranderd", zegt hij op Radio 1. "In 2015 hebben we ons zelfs geëngageerd om tegen 2018 meer dan 8.000 nieuwe plaatsen in de WZC te creëren."Maar hij geeft toe dat dat nog niet voldoende is: "Nu we hiervoor bevoegd zijn zullen we de financieringssystemen beter op de zorgzwaarte moeten afstemmen. Maar de Vlaamse overheid kan in niet een jaar rechttrekken wat op federaal niveau al jaren is scheefgegroeid", stelt hij.De petitie van Zorgnet/Icuro vindt u hier.