...

Dat laat minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weten in een mededeling. Als reden voor het uitstel verwijst hij naar de huidige gezondheidscrisis. Iedereen heeft de handen vol met de huidige covid-19-pandemie. Zowel gezondheidszorgbeoefenaars als de administraties van de minister beschikten over onvoldoende tijd om de principes van de (Zorg)kwaliteitswet om te zetten in de praktijk. Een uitstel van de inwerkingtreding van deze wet op 1 juli 2022 wordt in het vooruitzicht gesteld. Daar is nog wel een wetswijziging voor nodig.