...

De Health Innovation School (HIS) wil innovatie bevorderen in zorg en welzijn. Door gelijkgestemde zorgprofessionals bij elkaar te brengen, en hen de nodige kennis en vaardigheden aan te leren om innovaties te doen aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk. Aan het woord is Bart Collet, mede-initiatiefnemer van de Health Innovation School in België. Collet is consultant voor verschillende zorgorganisaties en leidde 25 jaar een woonzorgcentrum. Health Innovation School is in oorsprong een Nederlands initiatief van het REshape Center van het Radboudumc en het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via zijn contacten in de Nederlandse zorgsector was Collet betrokken bij meerdere Nederlandse edities. De eerste vond plaats in 2017. "Tijd dus voor een Belgische editie", vond Bart Collet. "Onze zorgsector heeft innovatiepotentieel, maar vernieuwing en transformatie gaan té traag. Daardoor missen we onder andere kansen om het zorgberoep aantrekkelijker te maken." De Health Innovation School mikt op 'zorgvernieuwers': artsen, verpleegkundigen, kinesisten... die een idee hebben om te vernieuwen maar niet weten hoe ze dat concreet in de praktijk of op de werkvloer kunnen implementeren. Ook (afgevaardigden van) zorgorganisaties zijn welkom, net als professionals uit de verzekerings-, retail- en farmasector die (beter) willen weten hoe de zorg werkt.Deelnemers leren grosso modo over vijf thema's. Wat zijn de fundamenten van zorginnovatie en hoe zit het Belgische zorgsysteem ineen op politiek, financieel en juridisch vlak? Wat houdt cultuur- en gedragsverandering in en wat zijn daarbij de invloeden van mindsets, en mogelijke moeilijkheden? Welke modellen, methoden en technieken - lees concrete handvatten - kunnen deelnemers gebruiken om te innoveren? Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand? "Tot slot vinden we het ook belangrijk dat deelnemers een beeld hebben van veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én dat ze zelf toekomstscenario's kunnen uitwerken", zegt Bart Collet. Tijdens hun traject worden de deelnemers onderverdeeld in groepen om te werken aan een 'actieproject' rond een centrale thematiek, bv. het coachen van diabetespatiënten. "Ze worden daarbij bijgestaan door een mentor en moeten de theorie omzetten in de praktijk", licht Bart Collet toe. De groepen worden zodanig samengesteld dat ze het hele zorgecosysteem vertegenwoordigen, of toch een zo groot mogelijk deel daarvan. "Op die manier wordt duidelijk dat alle partijen een rol kunnen spelen in de zorg voor de patiënt, en vermijd je pitfalls. Een ondernemer denkt misschien niet meteen aan de terugbetalingsvoorwaarden voor een nieuwe oplossing, maar een zorgverlener of verzekeraar wel." Zo'n oplossing kan een proces zijn, een tool, of een app, verduidelijkt Collet. "Het is evenwel niet de bedoeling dat deelnemers op het einde van hun traject een afgewerkt eindproduct presenteren. Het doel is vooral om innovatief denken te stimuleren." Of de Health Innovation School daarmee niet in het vaarwater komt van bestaande initiatieven zoals BlueHealth Innovation Center en imec.istart? "HIS staat helemaal aan het begin van een innovatietraject in de zorg, en bereidt wie wil vernieuwen voor op hun innovatieparcours en op hoe zij daarbij rekening moeten houden met het zorgecosysteem, de marktwerking, enz. Daarmee zijn we complementair aan het werk van BHIC, die startups begeleiden bij het uitwerken van idee tot product. Vervolgens kunnen zij doorgroeien via imec.istart. Tegelijkertijd staan we aan de zijde van een initiatief als BHIC, want een app, tool of dergelijke moet ook ingerold worden in een zorgorganisatie en -systeem." En dat laatste is essentieel, zegt Collet. "Nu worden zorgtoepassingen, denk bv. aan een nieuw EPD, soms top-down ingevoerd. Het is nuttig dat er iemand is die tijdens het innovatieproces zorg draagt voor de best passende implementatie op de werkvloer. Het lespakket van de HIS bevat concrete handvatten daarvoor." Met fysieke lesdagen en workshops, maar ook online lessen, bijpraatsessies en een platform met lesmateriaal en -opnames, wil de HIS tegemoetkomen aan het drukke bestaan van zorgverleners en -professionals. Wie opleiding wil volgen aan de HIS moet daarvoor 4.000 euro veil hebben. In het verleden zijn er steeds een aantal deelnemers geweest die de opleiding gratis konden volgen, zoals patiënten. "Hun stem is onontbeerlijk als het gaat over innovatie van zorg", zegt Collet.