...

Concentratie van erg gespecialiseerde zorg komt in ons land steeds meer ter sprake, met name als het over oncologische zorg gaat. De idee is dat erg gespecialiseerde behandelingen alleen in bepaalde centra beschikbaar zouden zijn.Maar patiënten zouden niet uitsluitend in die centra behandeld worden: voor andere onderdelen van de behandeling kunnen ze bijvoorbeeld in een ziekenhuis dichter bij huis behandeld worden. Ziekenhuizen vormen voor de aanpak van bepaalde aandoeningen onderling netwerken.Nederlands onderzoekIn Nederland bestaan dergelijke netwerken al langer. Tjibbe Donker van het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzocht de verspreiding van resistente pathogenen binnen zo een netwerk. Hij vond dat voor resistente bacterieën - zoals MRSA, VRE, Klebsiella en ESBL - deze ziekenhuisnetwerken een ideale sprinkplank vormen. Want wanneer de, vaak kwetsbare, patiënten tussen ziekenhuizen verplaatst worden, nemen ze mogelijk ook de resistente bacteriën mee.Patiënten verplaatsen binnen deze netwerken vraagt dus om bijkomende maatregelen om de verspreiding van resistentie zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Donkers pleit ervoor de regionale netwerken 'intact' te houden, dat is: patiënten niet doorsturen naar regio-overschrijdende centra. Verder pleit hij voor het oprichten van peilstations binnen de netwerken.Donkers promoveert op zijn onderzoek hierrond op 24 februari aan de universiteit van Groningen.