...

Dit initiatief, uitgaande van het departement architectuur van de KU Leuven richt zich op servicedesigners, architecten en fabrikanten van producten gebruikt in een medische context. Daarnaast doet men ook beroep op ziekenhuisdirecties die de patiënt echt centraal willen stellen. Binnen het project begeleiden ervaren onderzoekers van de KU Leuven producenten en anderen "bij de ambitie om patiënten een zo aangenaam mogelijke ervaring aan te bieden." Om die begeleidende rol waar te kunnen maken, putten de onderzoekers uit gegevens die ze de laatste vier jaar verzamelden bij 'echte' personen in de ziekenhuizen. Volgens de onderzoekers geeft die informatie inzicht in de verwachtingen van de gebruikers, in de totaalbeleving van patiënten en in de materiële en ruimtelijke elementen die daarop impact hebben. Het startschot van dit nieuwe project wordt op 1 oktober gegeven met een kick-off event. Dan wordt ook een tipje van de sluier gelicht over de toegevoegde waarde van het gebruik van deze inzichten voor ontwerpers. Samen met alle geïnteresseerden wordt gebrainstormd over hoe en waar gebruikersinformatie een meerwaarde kan betekenen. Meer info: https://www.eventbrite.co.uk/e/van-zorgzaam-onderzoek-naar-zorgzaam-ontwerp-tickets-18328400740