...

De keynote spreker op het symposium is Charles Ndukan, een Britse plastisch chirurg die zich in de behandeling van patiënten met facialisparalyse heeft gespecialiseerd. Hij belicht tijdens het symposium, samen met enkele artsen van het Antwerpse facial palsy team, de chirurgische en niet-chirurgische opties bij een blijvende aangezichtsverlamming.Charles Ndukan ontwikkelde ook een app die het mogelijk maakt de mimiek van het gelaat adequaat te evalueren, wat handig is bij de revalidatie.De zorg voor deze patiënten is altijd complex en vraagt om een doorgedreven individuel aanpak . Voor een optimale aanpak is samenwerking van verschillende disciplines noodzakelijk. Het reconstrueren van de lach en het sluiten van de ogen hebben een grote impact op het psychisch welbevinden en de levenskwaliteit van de patiënt.Het UZA facial palsy team organiseert maandelijkse multidisciplinaire raadplegingen - de KNO-arts, oftalmoloog, neurochirurg, plastisch chirurg en logopedist beoordelen samen de patiënt en bespreken de therapeutische opties.Het symposium vindt plaats op de Campus Drie Eiken (gebouw O) van UZA, op 18 februari in de voormiddag. Het volledige programma en alle praktische informatie (toegangsprijs, inschrijving, acrreditatie) vindt u hier.