De nationale raad verwijst naar het advies van 19 september 2015 over de notie 'dringend karakter' van de dringende medische hulp voor patiënten in illegaal verblijf die door de OCMW's wordt verstrekt.

Focus op behoeften

De raad is van mening dat het niet raadzaam is zich toe te leggen op de terminologie in de medische hulp, maar wel op de behoeften die ze dient te dekken. In wezen moet er een antwoord gegeven worden op de vraag naar gezondheidszorg waartoe een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep toegang dient te hebben, luidt het.

In de eed van de nationale raad van de Orde der artsen van België beloven de leden van het medisch korps de menselijke waardigheid te zullen eerbiedigen. "Aansluitend bij dit principe is de nationale raad van oordeel dat de medische zorg aan vreemdelingen die onwettig in België verblijven, niet beperkt kan worden tot de onmiddellijke en dringende zorg die van levensbelang is, maar alle zorg nodig voor een leven in menselijke waardigheid."

De nationale raad verwijst naar het advies van 19 september 2015 over de notie 'dringend karakter' van de dringende medische hulp voor patiënten in illegaal verblijf die door de OCMW's wordt verstrekt.Focus op behoeftenDe raad is van mening dat het niet raadzaam is zich toe te leggen op de terminologie in de medische hulp, maar wel op de behoeften die ze dient te dekken. In wezen moet er een antwoord gegeven worden op de vraag naar gezondheidszorg waartoe een bijzonder kwetsbare bevolkingsgroep toegang dient te hebben, luidt het. In de eed van de nationale raad van de Orde der artsen van België beloven de leden van het medisch korps de menselijke waardigheid te zullen eerbiedigen. "Aansluitend bij dit principe is de nationale raad van oordeel dat de medische zorg aan vreemdelingen die onwettig in België verblijven, niet beperkt kan worden tot de onmiddellijke en dringende zorg die van levensbelang is, maar alle zorg nodig voor een leven in menselijke waardigheid."