...

Saloua Berdai Chaouni studeerde recent af als doctor in de Agogische Wetenschappen. In haar proefschrift bestudeerde ze de zorg die ouderen met dementie met een migratieachtergrond gebruiken, in de grotere arbeidsmigratiegemeenschappen in België, met vooral Marokkanen, Turken en Italianen. Ze ondervroeg mantelzorgers met en zonder migratieachtergrond, alsook experten over de inclusie van oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers in onderzoek.Zij stelt vast dat deze groep zorgvragers vaak essentiële en gepaste hulp misloopt.Zo zijn ouderen met dementie met een migratie-achtergrond veel minder vertegenwoordigd in de traditionele zorgcentra. In eerste instantie doen ze beroep op een complex samengesteld netwerk van mantelzorgers, aangevuld met professionele zorg. De professionele zorg is vooral medisch, met een beperkt gebruik van thuiszorg. Naarmate de zorgnood toeneemt worden wel andere vormen van dementiezorg gezocht, maar vaak niet gebruikt. De redenen daarvoor zijn tweeledig. Ten eerste is de zorg in België is duur en ontoegankelijk. Ten tweede zijn de dagcentra waar die specifieke doelgroep van ouderen met dementie terecht zouden kunnen, niet aan deze groep aangepast.Berdai Chaouni stelt vast dat de bestaande zorg is afgestemd op de "dominante" bevolkingsgroep, "waarbij minderheden die afwijken van de norm minder toegang hebben tot kwalitatieve afgestemde zorg". Bovendien, zo stelt de onderzoeker vast, "worden die ouderen vooral als een cultureel homogene groep benaderd, waardoor er geen rekening gehouden wordt met de meerlagige identiteit van de persoon met dementie met een migratieachtergrond". Een bijkomend probleem is volgens Berdai Chaouni dat het trauma van de migratie zelf bij migranten met dementie plots heel sterk op de voorgrond verschijnt.Om toch tegemoet te komen aan de toenemende zorgnoden doet deze groep beroep op het netwerk in het buitenland, met name kinderen die dikwijls ergens in een ander land wonen.Volgens Berdai Chaouni toont haar onderzoek aan dat er nood is aan een nieuw soort zorg, die rekening houdt met de diversiteit van de ouder wordende Belgische bevolking.