...

Tijdens het grote kopstukkendebat op het afgelopen symposium Medische Wereld was er weinig bijval voor het voorstel waarmee sp.a op 26 mei naar de kiezer trekt om het huisartsbezoek gratis te maken. In aanloop van de verkiezingen had de symposiumorganisatie zes kopstukken van politieke partijen uitgenodigd voor een debat over de uitdagingen van onze gezondheidszorg. Naast de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg, de rol van de ziekenfondsen, het budget voor geneesmiddelen en de artsenquota kwam ook de betaalbaarheid van zorg aan bod.Spa-voorzitter John Crombez liet zich op het laatste moment vervangen door Karin Jiroflée, maar deed toch de moeite vooraf een filmpje op te nemen om minister Maggie De Block (Open VLD) een veeg uit de pan te geven. "Er is de afgelopen legislatuur veel te veel bespaard op gezondheidszorg", sprak hij de aanwezigen toe. Volgens zijn partij zijn nieuwe investeringen in zorgverleners en kwaliteit broodnodig, opdat iedereen zorgzekerheid heeft. "Wat is er rechtvaardig aan een doktersbezoek gratis maken voor mensen als u en mij?", vroeg Bianca Debaets (CD&V) zich af. "Dus omdat het voor ons politici niet nodig is, is het ook niet nodig voor de onderste lagen van de bevolking?", kaatste Peter Mertens (PVDA) terug. Niet alle lijnen moeten voor zijn partij gratis worden, maar wel de huisarts. "Gratis voor iedereen is geen doelmatige besteding van middelen", vond Petra De Sutter (Groen). Haar partij pleit eerder voor een veralgemening van derdebetalersregeling. "Het is beter geld te besteden aan andere grote noden zoals tandzorg en eerstelijnspsycholoog.""Laten we niet vergeten dat zorg ook iets waard is", stelde Valerie Van Peel (N-VA). De Block trad haar bij en nam de woorden "responsabilisering" en "respect voor zorgverleners" in de mond. Daarnaast wees ze erop dat de drempel om naar de arts en tandarts te gaan niet alleen financieel is. "Vaak speelt angst mee, of taalproblemen.""Als de patiënt de huisarts ziet als de eerste stap, kan hij als poort fungeren", lichtte Karin Jiroflée de eis van haar partij toe. De vruchten daarvan zullen we later plukken, ging ze verder, verwijzend naar de overbelasting van de spoeddiensten."Het probleem dat u aankaart is terecht, maar uw oplossing is dat niet", analyseerde Valerie Van Peel. Petra De Sutter was het met die analyse eens en verwees in eenzelfde adem naar het model van de wijkgezondheidscentra - de forfaitarisering -- als goede voorbeeld. Ze greep daarvoor terug naar een recent uitgevoerde audit. Aanleiding voor minister De Block om de puntjes op de i te zetten. "Het klopt niet dat dit model goedkoper is omdat er minder patiënten naar de tweede lijn zouden gaan. De centra houden deze gegevens niet bij. U bent een visionair, mevrouw De Sutter."