...

Op het event 'How will artificial intelligence shape the future of medicine?', een initiatief van Living Tomorrow, schetste 'the medical futurist' dr. Bertalan Meskó zijn visie op gezondheidszorg van de toekomst. De Hongaar is oprichter van The Medical Futurist Institute en auteur van verschillende boeken over technologie en gezondheidszorg.Als zelfverklaarde 'geek' loodst Meskó zijn publiek van zorgprofessionals bij wijze van introductie door nieuwe en aankomende technologieën. Geen sciencefiction: over tien jaar reizen we naar Mars. "Maar onze gezondheidszorg kan momenteel een astronaut die onderweg in de problemen komt, niet helpen", aldus Bertalan Meskó.Hij trekt een lijn tussen de angst die de astronaut op dat moment zal ervaren en een patiënt die vandaag naar het ziekenhuis moet. Onzekerheid overheerst, zijn leven is in andermans handen. "Als we het voor mekaar krijgen de Mars-reiziger in leven te houden, zullen we ook in staat zijn om hier op aarde goede zorg aan patiënten te verlenen." Lees: de zorg moet een heel eind technologisch evolueren zodat patiënten de ziekenhuizen worden en veel meer voor hun eigen gezondheid kunnen instaan dan nu het geval is.Maar daarvoor zijn - komt-ie - nog een (heel) aantal veranderingen nodig. Alleen, verhinderen anno 2018 meerdere factoren dat we "sciencefiction-technologieën" kunnen introduceren, dixit Meskó.Eerste groot probleem: de zorgsector staat niet open voor innovaties. Er zijn te weinig artsen, er is een gebrek aan vertrouwen - we hebben onvoldoende tijd voor de patiënt - en geldtekorten remmen de ontwikkeling van een innovatief zorgsysteem af, schetst de Hongaarse arts.Dr. Bertalan Meskó: "Vergeet deze hinderpalen even. Zelfs al zouden we evolueren tot een zorgsysteem dat openstaat voor nieuwe technologieën en andere nieuwigheden, dan is er nog die andere waarheid: artsen, patiënten, bestuurders, beleidsmakers enz. veranderen niet graag." Wat ons bij het tweede probleem brengt. "Het duurt zo'n dertig jaar voor een nieuwe technologie in de geneeskunde ingang vindt, maar vandaag zien haast 30 nieuwe technologieën het licht in een tijdsspanne van één week", zegt de Hongaarse arts. Het onbekendeProbleem nummer drie: in de zorg zijn we bang voor het onbekende. Als zorgverleners zijn we bang dat robots, sensoren, algoritmes ons gaan vervangen. Meskó is stellig: om al deze redenen is een grote transformatie nodig: patiënten moeten een ziekenhuis op zichzelf worden. De Hongaar stelt daarvoor twee voorwaarden: zo'n hervormde gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. En als zorgverleners hebben we hulp nodig, we kunnen het niet alleen.In zijn slideshow projecteert hij een beeldverhaal van een zorgverstrekker die medische hulp verleent in een ontwikkelingsland. Drones leveren medische hulpmiddelen, een 3D-printer print de geneesmiddelen ter plaatse. De zorgverlener communiceert via videoverbinding met een andere arts.Meskó: "Dit is vandaag mogelijk! En in de nabije toekomst zal er nog veel meer mogelijk zijn. Mochten we deze toepassingen morgen in een ziekenhuis toepassen, zou de zorg er echter niet beter op worden. Sommige zorgverleners zouden ze verwerpen, anderen zouden ze gewoon niet gebruiken." Zijn punt: er is meer nodig dan technologie alleen, de arts-patiëntrelatie, het persoonlijk contact, blijft belangrijk. Maar zonder technologie zijn we gedoemd.NieuwsgierigHoe creëer je een technologie-minded zorgsector? Meskó formuleert drie richtlijnen ("opdat we niet op beleidsmakers moeten wachten, we hebben ménsen nodig"). Eén: omarm de inbreng van de patiënt. Hij raadt zijn publiek aan elke dag, of ten minste enkele keren per week, luidop te zeggen: "Ik werk voor de patënt." Het Radboud UMC betrok patiënten bij het ontwerpproces van een nieuwe vleugel. Dat is de weg die we volgens Meskó moeten inslaan.Twee: goede technologieën zijn een verlengstuk van ons handelen. "We hebben geen systemen nodig die het voor ons doen, maar systemen die ons ondersteunen." Maar daarvoor moeten zorgverleners hun houding veranderen. "We zijn geen alwetende goden meer, maar gidsen in de jungle van de zorg." Wie artificiële intelligentie weigert te omarmen, zal vervangen worden. Niet door een computer welteverstaan, maar door een arts die er wel het nut van inziet, aldus Meskó.Tot slot raadt de gezondheidsfuturoloog zijn publiek aan om vooral nieuwsgierig te zijn. Zelf ziet hij heil in smart sleep alarmen, apps die je aanzetten tot beweging en apps die je leren omgaan met stress. "De eerste stap om vertrouwder te worden met deze technologieën is ze zelf uit te proberen."