...

Vlaanderen maakte eind oktober 2,5 miljoen euro vrij om de test- en triagecentra verder te ondersteunen. Vlaanderen subsidieert de exploitatie- en infrastructuurkosten van de centrale - die overigens nogal wat geduld moesten uitoefenen voor hun investeringen daarin werden terugbetaald.De nieuwe subsidie mocht daarnaast gebruikt worden voor het aanstellen van een 'manager' in ieder centrum.De centra moesten in staat zijn 350 staalafnamen te verrichten per 100.000 inwoners - dat was een verdubbeling van de capaciteit in september.De centra slaagden met verve in de opdracht. De huisartsenkringen bouwden een lokale samenwerking op, samen met de lokale besturen - en met diensten voor thuisverpleging, zorgraden en ziekenhuizen.De opgedreven capaciteit werd uiteindelijk minder aangesproken omdat de laboratoria het toenemend aantal tests niet goed konden volgen en de monsterafnamen in de regel werden beperkt tot mensen met van covid verdachte symptomen.De reserve blijft evenwel nuttig, ook al daalde het aantal besmettingen de voorbije periode, omdat opnieuw niet-symptomatische mensen worden getest.'Huisarstenkringen nemen het voortouw en zorgen er zo mee voor dat er voldoende afnamecapaciteit is, dat die efficiënt wordt ingezet en dat de individuele huisarts ontlast wordt en zijn praktijk covid-vrij blijft', zegt dokter Inge Dieryckx van de huisartsenkring HABO (Brugge en Omgeving).Alleen mensen die covidsymptomen vertonen worden nog geacht te bellen naar hun huisartsen om een testafname te regelen. Mensen met hoogrisicocontacten krijgen een code per sms of kunnen op het nummer 02 214 19 19 een testcode vragen (na verwittiging door Coronalert).Een afspraak regelen in een test- of triagecentrum is mogelijk via mijngezondheid.be.De Vlaamse overheid zal overigens de test- en triagecentra langer moeten blijven ondersteunen, des te meer omdat het ernaar uitziet dat deze centra binnenkort ook een belangrijke rol zullen krijgen in de vaccinatiestrategie.