...

Uit de antwoorden van bijna 600 patiënten met een chronische aandoening, blijkt dat de afgelopen vier weken - sinds 6 maart, de 'start' van de coronacrisis - een meerderheid van de zorg zowel in de ziekenhuizen als in de eerste lijn, werd uitgesteld. Meestal gebeurde dat door de zorgverleners, soms ook door patiënten zelf.Het vaakst kon een afspraak bij de tandarts niet doorgaan (92% van de gevallen), zo stelt het VPP vast, gevolgd door 84% van de afspraken bij de kinesitherapeut, 81% van de afspraken in het ziekenhuis en 61% van de afspraken bij de psycholoog. Opvallend: bij de huisarts werd de zorg het minst uitgesteld (34% van de gevallen).Het uitstellen van dergelijke zorg gaat niet zonder gevolgen. Zowel op vlak van ziekenhuisafspraken als afspraken bij de huisarts, geven ongeveer vier op de tien ondervraagde patiënten aan dat hun uitgestelde afspraak een matige tot zware impact heeft op hun gezondheid. Een cijfer dat het VPP in het bijzonder zorgen baart is dat bij 69% van de patiënten met een psychische kwetsbaarheid symptomen omwille van de coronacrisis weer de kop op steken of verergeren. Daarvan geeft meer dan de helft aan dat ze hiervoor geen hulp gekregen heeft.Met de bevraging, ziet het VPP naar eigen haar zeggen haar vermoeden bevestigd dat na de coronacrisis een nieuwe crisis wacht, "namelijk één waarbij de gevolgen van uitgestelde zorg zullen moeten worden opvangen". Ze roept patiënten en zorgverleners dan ook op om noodzakelijke zorg, indien mogelijk, niet langer uit te stellen en terug op te starten. Aanbevelingen voor zorgverleners zijn o.m. om bij hun chronische patiëntenpopulatie proactief te peilen naar hun gezondheid en mogelijkheden voor zorg, en zoveel mogelijk in te zetten op alternatieve vormen van zorg (teleconsultaties, telemonitoring, behandelingen thuis, ...). Want, zo concludeert het VPP nog uit haar bevraging, patiënten evalueren deze alternatieven positief. Het VPP heeft ook aanbevelingen voor de beleidsmakers. Om de matige tot zware gevolgen door uitgestelde zorg na de coronacrisis op te vangen - zowel voor somatische zorg als voor personen met een psychische kwetsbaarheid - heeft de zorgsector een plan nodig, luidt het. Wellicht is extra capaciteit nodig. Directeur Ilse Weeghmans laat weten vooral te willen focussen op mogelijke oplossingen, niet op de problemen. Volgende week zou al een overleg gepland zijn met de overheid en met de ziekenhuizen. "Huisartsen zijn ook al bezig met de voorbereiding van een opstart."