...

Burgers, zorgverleners en gebruikers dachten na en discussieerden over ons zorgsysteem: waar we naartoe moeten en hoeveel we ervoor over hebben.Een rapport van meer dan 30 pagina's toonde wat mensen belangrijk vinden, signaleerde problemen en stelde concrete hervormingen voor. Toch werd zorg in de verkiezingscampagne van 2019 nooit een groot thema.We zijn nu ruim één jaar en bijna één covid-crisis later. Corona zette de pijnpunten van ons zorgsysteem op scherp. Bevragingen tonen dat mensen wakker liggen van de gezondheidszorg. Is de tijd eindelijk aangebroken om ons zorgsysteem krachtdadig te transformeren? Zullen politici hiervan de eerste beleidsprioriteit maken? Is nu de Zorg aan Zet?Op 4 juni aanstaande stelt Zorgnet-Icuro een plan van aanpak voor met concrete stappen. Van 16 u. tot 18 u. kunt u live het dubbeldebat volgen op www.zorgneticuro.be.Uw mening kunt u te kennen geven op sociale media met de hashtag #ZorgAanZet.