Geachte heer minister Frank Vandenbroucke,

als gepensioneerd huisarts, die toejuichte dat de vorige minister van Volksgezondheid de raadpleging van de psycholoog op verwijzing van de GMD-huisarts invoerde, kijk ik nu zeer verbaasd op.

Ik ontving onmiddellijk een aantal reacties nu de verwijzing brutaal afgeschaft wordt.

Vanaf september (er is al een grote wachtlijst naar verluidt) is er een tsunami van raadplegingen bij een psycholoog te verwachten. In augustus gebeurt er immers nog steeds niets.

Nu reeds lees ik dat de wachttijd "één maand" zou zijn, wat ik ten zeerste betwijfel. Het wordt dus minstens al in oktober alvorens bij aantal mensen het mentaal welzijn kan aangepakt worden voor zover zij die stap zetten.

In mijn regio Meetjesland (Noorden O-VL) werd al veel eerder - via de gemeente Maldegem - een initiatief genomen i.v.m. psychologische hulp naar senioren toe zonder dat er een financiële rem is. Ik roep minister Vandenbroucke op, die ik meer dan twintig jaar geleden als huisartsenvriendelijk mocht ervaren, om huisartsen opnieuw de rol toe te kennen waar ze sterk in zijn.

Ze stellen al lange tijd bij jong en senior (niet 'oud'!) terecht vast dat sommige problematieken niet door hen kunnen opgelost worden. Het is een kunst om als arts ook uw beperkingen te kennen. Laat diegenen waar er het meeste nood is, eerst doorverwijzen, minister - afkomstig uit een artsenfamilie.

Geachte heer minister Frank Vandenbroucke,als gepensioneerd huisarts, die toejuichte dat de vorige minister van Volksgezondheid de raadpleging van de psycholoog op verwijzing van de GMD-huisarts invoerde, kijk ik nu zeer verbaasd op. Ik ontving onmiddellijk een aantal reacties nu de verwijzing brutaal afgeschaft wordt.Vanaf september (er is al een grote wachtlijst naar verluidt) is er een tsunami van raadplegingen bij een psycholoog te verwachten. In augustus gebeurt er immers nog steeds niets.Nu reeds lees ik dat de wachttijd "één maand" zou zijn, wat ik ten zeerste betwijfel. Het wordt dus minstens al in oktober alvorens bij aantal mensen het mentaal welzijn kan aangepakt worden voor zover zij die stap zetten. In mijn regio Meetjesland (Noorden O-VL) werd al veel eerder - via de gemeente Maldegem - een initiatief genomen i.v.m. psychologische hulp naar senioren toe zonder dat er een financiële rem is. Ik roep minister Vandenbroucke op, die ik meer dan twintig jaar geleden als huisartsenvriendelijk mocht ervaren, om huisartsen opnieuw de rol toe te kennen waar ze sterk in zijn.Ze stellen al lange tijd bij jong en senior (niet 'oud'!) terecht vast dat sommige problematieken niet door hen kunnen opgelost worden. Het is een kunst om als arts ook uw beperkingen te kennen. Laat diegenen waar er het meeste nood is, eerst doorverwijzen, minister - afkomstig uit een artsenfamilie.