...

Met behulp van een zoekmotor op de internetsite van verscheidene ziekenfondsen kan iedereen zomaar opzoeken welke artsen tegen conventietarieven werken en welke niet. Volgens advocate An Vijverman overtreedt het ziekenfonds de privacywet. 'Zorgverleners opzoeken', het is een module die de ziekenfondsen online aanbieden. Tik eender welke arts in en seconden later weet je of hij of zij geconventioneerd is of niet. Kan dat zomaar? vroegen enkele lezers. "Of we de officiële tarieven volgen of niet, is iets tussen de arts en zijn patiënten. Nu wordt die informatie zomaar voor iedereen te grabbel gegooid. Gaan de ziekenfondsen niet hun boekje te buiten?"Conventiestatus is persoongegevenArtsenkrant ging te rade bij advocate An Vijverman (Dewallens & partners), gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Zij is ervan overtuigd dat de conventiestatus van een arts onder de definitie van een 'persoonsgegeven' valt. De privacywet van 1992 definieert het begrip persoonsgegeven heel ruim als 'iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Doorgaans rekent men naam, adres en geboortedatum tot de persoonsgegevens. Maar het gaat veel verder: ook telefoonnummer, bankrekening en allerhande codes vallen er onder. Volgens Vijverman staat het vast dat ook het feit of een arts al dan niet geconventioneerd is, een persoonsgegeven is.Dat betekent dat de privacywet erop van toepassing is, zegt Vijverman. "Vooraleer ziekenfondsen de conventiestatus van artsen kunnen verwerken en publiceren, moeten ze bijgevolg alle artsen verwittigen dat hun persoonsgegevens verwerkt worden. Verder moeten ze de ondubbelzinnige toestemming vragen. Het moet een vrije en geïnformeerde toestemming zijn, met meer dan alleen de mogelijkheid tot verzet. Het is eerder een opt-in systeem, zeg maar."Gegevensverwerking Vijverman vond nergens in de wetgeving een aanduiding dat ziekenfondsen verplicht zijn om de conventiestatus van artsen publiek te maken. Mocht er zo'n wettelijke verplichting zijn, dan zou de toestemming van de artsen niet vereist zijn. Vergelijk het met Belgacom dat de wettelijke plicht heeft om de gegevens van haar abonnees ter beschikking te stellen voor publicatie in telefoongidsen. "Maar zelfs al zouden ziekenfondsen een wettelijke verplichting kunnen aanvoeren, dan nog ontslaat hen dat niet van de plicht om artsen te informeren over de gegevensverwerking."Dat brengt An Vijverman tot de conclusie dat de zoekmotor illegaal is. "Dit initiatief is in strijd met de privacywet en daar staan strafsancties op. Vooraleer artsen tot actie overgaan, zouden ze best het standpunt van de privacycommissie vragen. De hele zaak staat of valt met de vraag of de conventiestatus een persoonsgegeven is. Zelf ben ik daar van overtuigd. Zoals uw rekeningnummer een persoonsgegeven is, is uw conventiestatus er ook één. Het hoeft niet noodzakelijk om gevoelige informatie te gaan, het is iets dat aan u persoonlijk is gelinkt. En het kan niet de taak zijn van een mutualiteit om dat kenbaar te maken aan het grote publiek."