Volgens cijfers van de Stichting Kankerregister werden in 2014, 2.590 nieuwe gevallen van endeldarmkanker geregistreerd in België, waarvan 1.644 mannen en 946 vrouwen. In het kader van het Vlaams Indicatorenproject voor algemene ziekenhuizen (VIP² AZ) werden kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuisbehandeling van rectumkanker ontwikkeld. De eerste resultaten daarvan zijn sinds donderdag beschikbaar op de website zorgkwaliteit.be.

Vijftig van de 52 Vlaamse ziekenhuizen (96%) namen vrijwillig deel aan de metingen, 47 ziekenhuizen maken nu hun resultaten online bekend.

De indicatoren gaan over de overleving of het sterfterisico van enerzijds alle patiënten met rectumkanker, en anderzijds van de subgroep van patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen aan de endeldarm.

Uit de resultaten blijkt dat meer dan 78% van de patiënten vijf jaar na heelkundige behandeling nog in leven is. Zonder heelkundige ingreep gaat het om 67% van de patiënten. "Deze cijfers liggen hoger dan in de ons omringende landen", stelt Zorgnet-Icuro. "De kwaliteit van zorg voor mensen met kanker van de endeldarm in onze Vlaamse ziekenhuizen is dus goed."

Verschillen

Tegelijkertijd merkt de zorgorganisatiekoepel op dat er een verschil is in overlevingscijfers tussen ziekenhuizen onderling. Ook na correctie voor een aantal mogelijk vertekenende factoren zoals leeftijd van de patiënt, al dan niet aanwezigheid van andere (chronische) aandoeningen enz.

"De kloof tussen ziekenhuizen onderling wordt op het vlak van rectumkanker alsmaar groter", zegt prof. dr. André D'Hoore, specialist rectumchirurgie aan UZ Leuven in een persbericht. "De behandelingen zijn zo technisch en complex geworden dat een minimum van 20 patiënten per jaar noodzakelijk is. Volume is geen garantie voor kwaliteit, maar een minimumvolume is nodig om die kwaliteit te kunnen opbouwen en ze te kunnen meten en bijsturen."

Naast de nieuwe indicatoren over rectumkanker zijn op zorgkwaliteit.be ook al resultaten beschikbaar over borstkanker, patiëntenervaringen en ziekenhuisbrede kwaliteitsaspecten zoals handhygiëne.

Volgens cijfers van de Stichting Kankerregister werden in 2014, 2.590 nieuwe gevallen van endeldarmkanker geregistreerd in België, waarvan 1.644 mannen en 946 vrouwen. In het kader van het Vlaams Indicatorenproject voor algemene ziekenhuizen (VIP² AZ) werden kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuisbehandeling van rectumkanker ontwikkeld. De eerste resultaten daarvan zijn sinds donderdag beschikbaar op de website zorgkwaliteit.be.Vijftig van de 52 Vlaamse ziekenhuizen (96%) namen vrijwillig deel aan de metingen, 47 ziekenhuizen maken nu hun resultaten online bekend.De indicatoren gaan over de overleving of het sterfterisico van enerzijds alle patiënten met rectumkanker, en anderzijds van de subgroep van patiënten die een chirurgische ingreep ondergingen aan de endeldarm. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 78% van de patiënten vijf jaar na heelkundige behandeling nog in leven is. Zonder heelkundige ingreep gaat het om 67% van de patiënten. "Deze cijfers liggen hoger dan in de ons omringende landen", stelt Zorgnet-Icuro. "De kwaliteit van zorg voor mensen met kanker van de endeldarm in onze Vlaamse ziekenhuizen is dus goed."VerschillenTegelijkertijd merkt de zorgorganisatiekoepel op dat er een verschil is in overlevingscijfers tussen ziekenhuizen onderling. Ook na correctie voor een aantal mogelijk vertekenende factoren zoals leeftijd van de patiënt, al dan niet aanwezigheid van andere (chronische) aandoeningen enz. "De kloof tussen ziekenhuizen onderling wordt op het vlak van rectumkanker alsmaar groter", zegt prof. dr. André D'Hoore, specialist rectumchirurgie aan UZ Leuven in een persbericht. "De behandelingen zijn zo technisch en complex geworden dat een minimum van 20 patiënten per jaar noodzakelijk is. Volume is geen garantie voor kwaliteit, maar een minimumvolume is nodig om die kwaliteit te kunnen opbouwen en ze te kunnen meten en bijsturen."Naast de nieuwe indicatoren over rectumkanker zijn op zorgkwaliteit.be ook al resultaten beschikbaar over borstkanker, patiëntenervaringen en ziekenhuisbrede kwaliteitsaspecten zoals handhygiëne.