Plaats van afspraak zijn opnieuw de paleizen van Brussels Expo op de Heizel in Brussel. Zo'n 5.675 kandidaten schreven zich in, tegenover 5.713 vorig jaar (5.024 kwamen toen effectief opdagen en 4.993 legden het volledige examen af).

Ook dit jaar bestaat het examen uit twee delen, namelijk 'Kennis en Inzicht in de Wetenschappen' (KIW) en 'Informatie Verwerven en Verwerken' (IVV). Het onderdeel KIW bestaat uit zestig vragen. Het onderdeel IVV bestaat uit twee delen. De communicatieproef omvat twintig meerkeuzevragen. De stilleestekstproef deel 1 (open boek) bestaat uit twintig meerkeuzevragen, gevolgd door stilleestekstproef deel 2 (gesloten boek) die opnieuw twintig meerkeuzevragen omvat.

Vorig jaar was 12,1% van de deelnemers geslaagd (berekend op het totaal aantal effectieve deelnemers), vergelijkbaar met het gemiddelde slaagpercentage (12,0%) van het juli-examen van de voorbije jaren. Op woensdag 12 juli 2017 komen de resultaten van het eerste examenmoment online.

Sinds september vorig jaar kunnen deelnemers hun examen online inkijken om na te gaan waar ze in de fout zijn gegaan. Voor de gedeeltes KIW en de stilleestektsproef kan dat vanaf woensdag 6 september 2017.

2018

Vanaf het academiejaar 2018-2019 zal de toelatingsproef voor arts en tandarts er in Vlaanderen overigens anders uitzien. Dat besliste de Vlaamse regering in mei jl. op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zo zullen er niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleidingen, er komt ook een numerus fixus, een vast aantal plaatsen voor de best gerangschikten. Voor het academiejaar 2018-2019 gaat het in totaal om 1.239 starters. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1.081.

Daarnaast zou er een aparte proef komen voor artsen en tandartsen.

Ook inhoudelijk zullen de proeven worden bijgestuurd. Naast wetenschappelijke kennis zal bijvoorbeeld de handvaardigheid worden getest.

Het examen wordt jaarlijks tweemaal georganiseerd, aan het begin en aan het einde van de zomervakantie. Het tweede examen vindt plaats op dinsdag 29 augustus 2017. Inschrijven kan vanaf donderdag 13 juli 2017 om 9 uur 's ochtends. Deadline om in te schrijven is maandag 31 juli 2017 om 24 uur ingeschreven zijn voor dit examen.

Plaats van afspraak zijn opnieuw de paleizen van Brussels Expo op de Heizel in Brussel. Zo'n 5.675 kandidaten schreven zich in, tegenover 5.713 vorig jaar (5.024 kwamen toen effectief opdagen en 4.993 legden het volledige examen af). Ook dit jaar bestaat het examen uit twee delen, namelijk 'Kennis en Inzicht in de Wetenschappen' (KIW) en 'Informatie Verwerven en Verwerken' (IVV). Het onderdeel KIW bestaat uit zestig vragen. Het onderdeel IVV bestaat uit twee delen. De communicatieproef omvat twintig meerkeuzevragen. De stilleestekstproef deel 1 (open boek) bestaat uit twintig meerkeuzevragen, gevolgd door stilleestekstproef deel 2 (gesloten boek) die opnieuw twintig meerkeuzevragen omvat.Vorig jaar was 12,1% van de deelnemers geslaagd (berekend op het totaal aantal effectieve deelnemers), vergelijkbaar met het gemiddelde slaagpercentage (12,0%) van het juli-examen van de voorbije jaren. Op woensdag 12 juli 2017 komen de resultaten van het eerste examenmoment online. Sinds september vorig jaar kunnen deelnemers hun examen online inkijken om na te gaan waar ze in de fout zijn gegaan. Voor de gedeeltes KIW en de stilleestektsproef kan dat vanaf woensdag 6 september 2017.2018Vanaf het academiejaar 2018-2019 zal de toelatingsproef voor arts en tandarts er in Vlaanderen overigens anders uitzien. Dat besliste de Vlaamse regering in mei jl. op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zo zullen er niet alleen meer kandidaten kunnen starten aan de opleidingen, er komt ook een numerus fixus, een vast aantal plaatsen voor de best gerangschikten. Voor het academiejaar 2018-2019 gaat het in totaal om 1.239 starters. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op 1.081.Daarnaast zou er een aparte proef komen voor artsen en tandartsen. Ook inhoudelijk zullen de proeven worden bijgestuurd. Naast wetenschappelijke kennis zal bijvoorbeeld de handvaardigheid worden getest.