Daarnaast gaat de informatisering in de zorg in razend tempo vooruit en worden er langs links en langs rechts commerciële initiatieven (app's, video-consultaties, ...) voorgesteld die een traditionele sector als de gezondheidszorg doen daveren op haar wegzakkende grondvesten.

Wat moet je hebben om in zo een disruptieve tijd vooruitgang te kunnen boeken? Wat is je leidraad voor deze hervorming? Wat is het einddoel?

Een visie was 'tijdsverlies', 'niet nodig' en als klap op de vuurpijl 'dat zou alleen maar tot discussie leiden'. Pardon?

Het antwoord is: een visie. Ieder bedrijf zal erkennen dat de missie en de visie de belangrijkste basisbegrippen van een goed beleid zijn. Ze zorgen ervoor dat je de juiste koers kan aanhouden in een snel veranderende en turbulente wereld.

Het is dan toch onbegrijpelijk dat er in dit land geen gedragen en uitgesproken visie is op gezondheidszorg en gezondheidszorgbeleid. Erger nog in de drie jaar dat wij als Alliantie Artsenbelang-Domus Medica vertegenwoordigd zijn in het federale beleid werden we steevast weggelachen als we over een visie begonnen. Een visie was 'tijdsverlies', 'niet nodig' en als klap op de vuurpijl 'dat zou alleen maar tot discussie leiden'. Pardon?

Hoe kan het hele gezondheidsbeleid in België (hoe kan een ZIV-budget van 25 miljard euro per jaar) beheerd worden zonder een visie? Is het de inertie van het systeem? Is het de 'Poupehan'-mentaliteit onder de stakeholders?

Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat het gebrek aan visie in de voorbije 30 jaar de reden is waarom we nu zo abrupt tegen de muur lopen.

Toch is er hoop. Op alle niveaus in de zorg is er zich een generatiewissel aan het voltrekken. Deze nieuw generatie beseft wel wat het cruciale belang van een visie is. Het is de leidraad voor alle hervormingen. Het is het toekomstperspectief (zowel inhoudelijk als op financieel vlak) waar elke zorgverlener naar snakt. Het is de sleutel tot succes.

In het budget 2018 dat werd goedgekeurd in het Verzekeringscomité en de Algemene raad staat het vormen van deze visie als belangrijke opdracht voor het volgende jaar neergeschreven. Drie 'simpele' vragen moeten worden beantwoord?

"Wat is gezondheid? Wat is gezondheidszorg? En welk beleid hebben we nodig om die gezondheidszorg te realiseren?" Als we die vragen beantwoorden bieden we een leidraad voor de vele hervormingen die lopende zijn. Bieden we een perspectief aan de zorgverleners over hun rol in de gezondheidszorg 2.0.

Een visie, een perspectief, een toekomst. Laten we ons daar in de medicomut en het verzekeringscomité mee bezig houden. Dit is wat de huidige en toekomstige zorgverleners van ons verwachten.

Daarnaast gaat de informatisering in de zorg in razend tempo vooruit en worden er langs links en langs rechts commerciële initiatieven (app's, video-consultaties, ...) voorgesteld die een traditionele sector als de gezondheidszorg doen daveren op haar wegzakkende grondvesten.Wat moet je hebben om in zo een disruptieve tijd vooruitgang te kunnen boeken? Wat is je leidraad voor deze hervorming? Wat is het einddoel?Het antwoord is: een visie. Ieder bedrijf zal erkennen dat de missie en de visie de belangrijkste basisbegrippen van een goed beleid zijn. Ze zorgen ervoor dat je de juiste koers kan aanhouden in een snel veranderende en turbulente wereld.Het is dan toch onbegrijpelijk dat er in dit land geen gedragen en uitgesproken visie is op gezondheidszorg en gezondheidszorgbeleid. Erger nog in de drie jaar dat wij als Alliantie Artsenbelang-Domus Medica vertegenwoordigd zijn in het federale beleid werden we steevast weggelachen als we over een visie begonnen. Een visie was 'tijdsverlies', 'niet nodig' en als klap op de vuurpijl 'dat zou alleen maar tot discussie leiden'. Pardon?Hoe kan het hele gezondheidsbeleid in België (hoe kan een ZIV-budget van 25 miljard euro per jaar) beheerd worden zonder een visie? Is het de inertie van het systeem? Is het de 'Poupehan'-mentaliteit onder de stakeholders?Voor mij is het in ieder geval duidelijk dat het gebrek aan visie in de voorbije 30 jaar de reden is waarom we nu zo abrupt tegen de muur lopen.Toch is er hoop. Op alle niveaus in de zorg is er zich een generatiewissel aan het voltrekken. Deze nieuw generatie beseft wel wat het cruciale belang van een visie is. Het is de leidraad voor alle hervormingen. Het is het toekomstperspectief (zowel inhoudelijk als op financieel vlak) waar elke zorgverlener naar snakt. Het is de sleutel tot succes.In het budget 2018 dat werd goedgekeurd in het Verzekeringscomité en de Algemene raad staat het vormen van deze visie als belangrijke opdracht voor het volgende jaar neergeschreven. Drie 'simpele' vragen moeten worden beantwoord?"Wat is gezondheid? Wat is gezondheidszorg? En welk beleid hebben we nodig om die gezondheidszorg te realiseren?" Als we die vragen beantwoorden bieden we een leidraad voor de vele hervormingen die lopende zijn. Bieden we een perspectief aan de zorgverleners over hun rol in de gezondheidszorg 2.0. Een visie, een perspectief, een toekomst. Laten we ons daar in de medicomut en het verzekeringscomité mee bezig houden. Dit is wat de huidige en toekomstige zorgverleners van ons verwachten.