...

De medische audit werd gevraagd door de hoofdarts, na enkele meldingen van artsen binnen en buiten het ziekenhuis. Die gingen over de kwaliteit van de verslaggeving van uitgevoerde onderzoeken voor medische beeldvorming in ZNA Cadix. In de audit toetsten externe en onafhankelijke experten of de medische beeldvorming en verslaglegging overeenkomt met de geldende kwaliteitseisen. Uit de eerste resultaten blijkt dat diagnoses niet altijd volledig of nauwkeurig genoeg waren.Daarom neemt ZNA uit voorzorg meteen bewarende maatregelen, minstens tot wanneer het onderzoek volledig is afgerond. De betrokken radiologen worden vervangen door radiologen van andere campussen van ZNA en GZA Ziekenhuizen. De beslissing is genomen door de hoofdarts, met de steun van de raad van bestuur. De maatregel is in afwachting van het definitieve eindrapport dat binnenkort verwacht wordt, laat het ziekenhuis weten.De kwaliteit van de toestellen in ZNA Cadix staat niet ter discussie, aldus nog ZNA. Het gaat om de nieuwste toestellen op de markt.Bewarende maatregelen"Voor ons is de veiligheid van de patiënten het allerbelangrijkste. Daarom hebben we niet getwijfeld om meteen in te grijpen. We nemen als ziekenhuis nu al deze bewarende maatregelen omdat we niet willen en kunnen wachten op het eindrapport van de medische audit en nog bijkomend onderzoek zullen voeren. We zullen dit tot op het bot uitzoeken en uiteraard de betrokken patiënten verwittigen", zegt dr. Katrien Bervoets, hoofdarts.ZNA probeert de geplande onderzoeken van medische beeldvorming te laten plaatsvinden in ZNA Cadix. Door de tijdelijk beperktere capaciteit zullen sommige onderzoeken echter mogelijk plaatsvinden op een andere campus. Betrokken patiënten worden daarover verwittigd.Daarnaast zal ZNA analyseren welke medische beelden van de voorbije periode opnieuw beoordeeld dienen te worden. Het gaat om beelden van ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus en ZNA Cadix van de voorbije twaalf maanden. Als na deze controle blijkt dat een interpretatie van een beeld onvolledig of onvoldoende nauwkeurig was, neemt de behandelende arts contact op met de patiënt.Het ziekenhuis plaatst ook een pagina met veelgestelde vragen op www.zna.be. Verontruste patiënten kunnen van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur terecht op de gratis infolijn 0800 61 107.