...

Het nieuwe obesitasprogramma houdt geen ziekenhuisopname in. Wel is thuisopvolging via een online zorgpad voorzien om de motivatie hoog te houden. ZNA heeft plaats voor 60 tot 80 patiënten tussen 11 en 16 à 17 jaar. Men richt zich in de eerste plaats tot patiënten zonder psychiatrische aandoening. Kinderen met een verstoord verzadigingsgevoel kunnen er wel terecht.De behandeling start met een vrij korte diagnostiek van vier maanden. Hierbij ligt het zwaartepunt op het ziekenhuis. De eerste stap is een intakegesprek met de endocrinoloog en een medisch onderzoek. Een multidisciplinair team met een diëtist, kinesist en psycholoog evalueert de informatie en stelt op basis van de noden een eerste behandelplan en een verdere diagnose op. Na vier maanden volgt een evaluatie en worden externen (het CLB bijvoorbeeld) bij de behandeling betrokken. De focus wordt nu verlegd naar de thuissituatie. Om uitval te voorkomen is gedurende het hele traject digitale ondersteuning voorzien. Dat bestaat zoals al aangehaald uit een online zorgpad met tips over voeding, bewegen met een stappenteller enz.Het behandelteam past daarbij het zogenaamde S.L.I.M'-programma toe. Dat duurt 24 maanden en het berust op vier pijlers: sport, leefstijl, individueel en motivatie. Het programma heeft als centrale thema's 'voldoende bewegen', 'gezond eten', 'aanpak op maat van elk kind' en 'gemotiveerd blijven'. Qua sportieve inspanningen bekijken kinesitherapeuten wat het kind kan en wil doen. Diëtisten helpen de leefstijl te verbeteren door de jongeren gezond te leren eten. Geopteerd wordt voor een individuele aanpak. Samen met het patiëntje bekijkt het team welke nieuwe leefstijl het best past. De 'M' staat voor motivatie. Erg belangrijk want het kan uiteraard lastig zijn om nieuwe leefgewoonten vol te houden. Daartoe geeft het team een aantal tips. Belangrijk is bijvoorbeeld dat het hele gezin mee beweegt en gezond eet zodat het obese kind het langer kan volhouden.