...

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) heeft de knoop doorgehakt over de bouw van een nieuw algemeen ziekenhuis in de Antwerpse binnenstad. De opvolger van het huidige ZNA Stuivenberg moet tegen 2018 de deuren openen op de site Park Spoor Noord. Het bestaande ZNA Psychiatrisch ziekenhuis dat ook op de site Stuivenberg is gehuisvest, blijft op zijn huidige stek, maar wordt helemaal gerenoveerd.De raad van bestuur van ZNA heeft gisteravond het licht op groen gezet voor de bouwplannen van een gloednieuw ziekenhuis. Het hele project wordt uitgevoerd door een privaat-publieke samenwerking. "Dit nieuwe ziekenhuis wordt als project even ambitieus en vernieuwend als Stuivenberg ooit was bij de opening in 1884", zegt woordvoerster Renée Willems. Dit historische ziekenhuisgebouw met zijn ronde zalen, beantwoordt niet meteen meer aan de moderne visie op betaalbare ziekenhuiszorg. ZNA was al enkele jaren druk op zoek naar een geschikte site binnen de stad voor de bouw van een opvolger. Dit nieuwe acute ziekenhuis zal zowat alle diensten van het huidige ZNA Stuivenberg overnemen. Het zal beschikken over een eigen spoed, intensieve zorgen, daghospitalisatie, materniteit, polikliniek etc. De kostprijs wordt geraamd op 150 miljoen euro, waarvan 95 % gefinancierd wordt door Vlaamse en federale overheid. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in 2014.Vraag naar zorgNaast geneeskunde wil het nieuwe ziekenhuis ook andere activiteiten zoals winkels, integreren op de site. Het toekomstige ziekenhuis wordt ook 'aanpasbaar', zodat het gemakkelijk kan omgevormd worden, in functie van de noden. ZNA verwacht dat de komende jaren de vraag naar zorg zal toenemen, maar dat steeds meer behandelingen in daghospitalisatie zullen worden uitgevoerd.Het huidige ZNA psychiatrische ziekenhuis verhuist in elk geval niet mee, maar blijft behouden op de huidige site in Antwerpen-Noord. De renovatiewerken van dit verouderde gebouw moeten tegen 2014 afgerond raken.