...

Een CVA waarna men niet meer kan praten, is ongetwijfeld een van de ergste. Men probeert nu de spraak te herstellen met zang. Nieuw onderzoek wijst immers uit dat zingen een manier kan zijn om de spraak te herstellen. Patiënten van het Oregon Stroke Center komen elke week samen om te zingen. Het lijkt er zelfs op dat het luisteren naar liederen zelf ook al de vooruitgang kan bevorderen.Muziektherapie is een klassieke therapie sinds de jaren '50. In de Verenigde Staten bestaat trouwens een vereniging die op dit principe is gebaseerd, de American Music Therapy Association (AMTA). Muziektherapie wordt beoefend bij een bepaalde indicaties, maar deze is absoluut nieuw. Volgens de directeur Communicatie van AMTA helpt muziektherapie bij de revalidatie van CVA-slachtoffers met muziek en ritme en kunnen de zangtechnieken worden aangewend om de spraak te verbeteren.De muziek helpt ook om gevoelens te uiten en frustraties te verminderen.