...

Begin oktober organiseert het Vas naar goede gewoonte zijn eindejaarssymposium. Het onderwerp dat dit jaar op tafel ligt is het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. De vraag of zo'n overeenkomst nog wel zin heeft in deze barre economische tijden wordt niet uit de weg gegaan.De drie kopstukken voor de onderhandelingen over het akkoord 2012-2013 zijn te gast op het symposium van het Vlaamse Artsensyndicaat. Jo De Cock licht het standpunt van het Riziv toe, Marc Justaert van de Landsbond Christelijke Mutualiteit behandelt de vraag of het geen tijd is voor veranderingen binnen het systeem en Marc Moens van het Bvas bespreekt de participatie van huisartsen bij het huidige akkoordensysteem.Na de pauze werpt N-VA-senator en arts Louis Ide zijn politieke licht op de situatie en geeft advocaat en wetenschappelijk medewerker Diego Fornaciari meer uitleg over de impact van het Europese mededingingsrecht op het akkoordensysteem in ons land.