...

In beroep moeten de dokters Uyttersprot en Coucke hun torenhoge administratieve boetes niet ophoesten, maar wel nog steeds het netto terug te betalen bedrag van bijna 100.000 euro. Dat dit vonnis ziekenfondsartsen reduceert tot 'loketbedienden', doet bij insiders de wenkbrauwen fronsen.U herinnert zich ongetwijfeld nog de opzienbarende straf voor twee artsen die medicatie voorschreven voor patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom. In eerste instantie moesten Coucke en Uyttersprot een recordsom betalen van in totaal 635.000 euro, administratieve boetes inbegrepen. Coucke kreeg het maximum van 150% administratieve boete, Uyttersprot 100%.Aan die laatste boetes ontsnappen beide artsen in beroep, vooral om juridische redenen blijkbaar. Ze moeten 'maar' 98.000 euro neerleggen.Intrigerend is de rol van de adviserend geneesheer. Die komt door het vonnis op losse schroeven te staan, luidt een eerste - voorlopige - reactie van Marc Moens (Bvas). Coucke en Uyttersprot schreven immers medicatie voor die door de adviserend artsen 'gedekt' was. Maar hun fiat volstaat kennelijk niet voor de terugbetaling van dit soort medicatie."Los van deze zaak hebben we ons bij het responsabiliseringsdebat al ten tijde van Frank Vandenbroucke sterk verzet tegen deze interpretatie. Dan kunnen immers artsen stelselmatig gestraft worden omdat ze te goeder trouw geneesmiddelen voorschrijven en daarbij afwijken van indicaties in het belang van de patiënt. Men kan hen dan deze geneesmiddelen doen terugbetalen, zelfs al zien ziekenfondsartsen in eerste instantie geen graten in de voorschriften."CassatieAls ziekenfondsartsen die origineel de voorschriften goedkeurden, daar nadien nog op kunnen terugkomen, is het hek van de dam", besluit Moens. De Bvas-juristen beraden zich over de volgende stappen.Dokter Bernard Hepp, hoofd van de dienst geneeskundige evaluatie en controle, onthoudt zich van zijn kant van opmerkingen. "Ik mag hierover niets zeggen", laat hij Artsenkrant weten, "er is immers nog steeds cassatieberoep mogelijk."Uiteraard komt het definitieve vonnis meteen op de agenda van zijn comité, mocht dat een weerslag hebben op het functioneren van de adviserend geneesheren.