...

Dokter Djalali werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran aangehouden op beschuldiging van 'spionage voor vijandelijke staten'. Hij zou een bedreiging zijn voor de 'nationale veiligheid'. Djalali bracht nu al meer dan 550 dagen door in een Iraanse cel. Slechts zeer laattijdig kreeg hij beperkt toegang tot een hem aangewezen raadsman. Hij werd onder dwang gezet en psychologisch gemarteld. Op 21 oktober, na een schijn van rechtspleging, werd dokter Djalali medegedeeld dat hij ter dood was veroordeeld. Binnen zeer korte tijd zou de terechtstelling volgen.Sinds het nieuws over zijn opsluiting bekend geraakte, ijveren Amnesty International en zijn collegae voor de vrijspraak. Ook de Bvas stuurde een protestbrief naar de Iraanse ambassadeur in België, naar premier Charles Michel en naar minister van buitenlandse zaken Didier Reynders. Het artsensyndicaat van voorzitter Marc Moens dringt er verder ook bij de Word Medical Association (WMA) op aan om zich voor dokter Djalali in te zetten. Ondertussen spoort ook professor em. Jean-Jacques Amy (VUB) zoveel mogelijk mensen aan om de petitie van Amnesty International te ondertekenen. Tot slot wordt er -vooralsnog vruchteloos- op diplomatiek vlak druk uitgeoefend op Iran.http://www.amnesty-international.be/djalali