...

Een werkgroep van 31 wetenschappers uit 14 landen bestudeerde honderd wetenschappelijke artikels over de invloed van radiogolven op de gezondheid. Ze besluiten dat het intensief gebruik van gsm-toestellen (een half uur per dag gedurende tien jaar) voor een verhoogd risico op hersenkanker zorgt. De IAKO heeft daarom radiogolven geklasseerd in klasse 2B, wat bekent dat deze 'mogelijk kankerverwekkend bij mensen' zijn.Het volledige rapport staat in The Lancet Oncology en op de website.