...

Dat antwoordde minister voor Bestuurszaken Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open VLD). De personeelsleden van de 13 Vlaamse ministeries waren in 2010 in totaal 194.334 werkdagen afwezig door ziekte. Op jaarbasis kost dat de overheid zo'n 38 miljoen euro, wat overeenkomt met 5,48% van de totale budgetlast voor personeel.Het ziekteverzuim bij Vlaamse ambtenaren lag vorig jaar op 6,07 %. Dat is lichtjes beter dan de 6,11% in 2009. Maar vergeleken met het gemiddelde ziekteverzuim van de hele Vlaamse beroepsbevolking (4,42%) maken de ambtenaren een slechte beurt. Het absenteme op de ministeries schommelt overigens al jaren rond de 6%. "Ondanks verscherpte controle, griepvaccinatie- en gezondheidscampagnes, rugtrainingen enzovoort krijgt de Vlaamse overheid het absenteme blijkbaar niet onder controle", zucht Marnic De Meulemeester. Hij vindt dat het verschil tussen de Vlaamse ambtenaar en de gemiddelde werkende mens op geen enkele manier te verklaren valt. "Ik roep de minister op de achterliggende oorzaken te onderzoeken en een actieplan op te stellen om het ziekteverzuim terug te dringen. Dit zal niet enkel een budgettaire weerslag hebben, maar ook de dienstverlening aan de burger ten goede komen."