...

Voor het eerst in jaren daalt het kort ziekteverzuim (minder dan 1 maand) bij werknemers in de private sector. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Het ziekteverzuim is het hoogst in thuiszorg en dienstenchequebedrijven en de grondafhandeling op de luchthavens.De kortdurende afwezigheden op het werk (korter dan 1 maand) zijn in 2023 voor het eerst in 10 jaar gedaald. Het middellang verzuim (tussen 1 maand en 1 jaar) steeg dan weer wel in aantal dagen; maar er zijn niet meer werknemers middellang afwezig. 1 op 3 Belgen was in 2023 geen enkele dag afwezig op werk door ziekte.Gemiddeld waren de Belgen niet vaker ziek dan in 2022: 1,73 keer per jaar. Het gemiddeld aantal ziektedagen daalde van 12,7 in 2022 naar 12,1 in 2023. Hoog verzuim in zorgKatleen Jacobs van SD Worx België verduidelijkt: "De daling van het kortverzuim ligt dus aan het feit dat er vorig jaar iets minder mensen afwezig waren op het werk. Gemiddeld waren we als Belgen ook niet vaker ziek. Wie (kort of middellang) ziek was, was iets minder lang ziek. Het is belangrijk dat werkgevers het eigen verzuim in kaart brengen en benchmarken met vergelijkbare organisaties, zowel naar grootte als naar sector."Er zijn immers grote verschillen tussen sectoren. Voor kort- en middellang ziekteverzuim scoort de gezinszorg en aanvullende thuiszorg het hoogst, met 88.29% verzuim, gevolgd door bagageafhandelingsbedrijven op luchthavens. Bedrijven met een erg hoog percentage ziekteverzuim zijn vooral sectoren met arbeiders of gemengde sectoren. Vaak gaat het om sectoren die minder flexibiliteit vertonen rond plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Telewerken heeft bijvoorbeeld een positieve impact op ziekteverzuim.Lang verzuim stabielHet lang verzuim (meer dan een jaar) bedroeg in 2023 het 3,63%, wat nauwelijks hoger is dan in 2022 (3,61%). Ook het percentage langverzuimers blijft het laatste jaar zo goed als stabiel: het stijgt van 3,02% in 2022 naar 3,06% in 2023. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste loongegevens van SD Worx. Het zijn geanonimiseerde gegevens van meer dan 800.000 werknemers uit meer dan 23.000 Belgische bedrijven in de privésector.