...

De vraag om het ziektebriefje voor kortdurende afwezigheden af te schaffen, is er één van de huisartsen. Dat moet de zinloze administratieve belasting verminderen. Maar de werkgevers zijn alles behalve enthousiast. De afschaffing komt er met mondjesmaat, en houdt veel minder in dan de huisartsen zouden willen.Zo komt er maar een afschaffing van het doktersbriefje voor één dag ziekteverzuim. En als de werknemer er al drie keer van gebruik heeft gemaakt, is er de rest van het jaar weer wel een ziektebriefje nodig.Begin deze maand keurde de ministerraad een regeling goed voor bedrijven. Maar die bleen dan nog voorgelegd te moeten worden aan de sociale partners.Kleinere bedrijven zouden ook pas ten vroegste volgend jaar volgen, na een evaluatie van de maatregel.Maar over de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag, voor de eerste drie keer in een jaar, voor de federale ambtenaren, is er nu wel meer zekerheid - al moet het nu door de ministers goedgekeurde KB wel nog voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State."Minder attesten uitschrijven, betekent meer ruimte in de agenda voor patiënten. Het geeft artsen niet alleen meer ademruimte, het is ook een teken van vertrouwen naar werknemers", verklaarde Groen-minister Petra De Sutter aan Belga.