...

Volgens cijfers van Securex (2010) ligt het korte ziekteverzuim (maximaal n dag) op 2,19%, aldus Michiel Callens, directeur van de CM-studiedienst. "Dat zijn de enige cijfers waarover we beschikken."Gegevens die wat mager ogen om de precieze besparingsimpact te meten.Volgens de CM-arts moet die er wel degelijk zijn. "Velen melden zich bijvoorbeeld voor n dag ziek voor een migraineaanval.Om te bewijzen dat ze arbeidsongeschikt zijn, hebben ze dan een doktersattest nodig. Maarattest of niet, aan hun werkongeschiktheid verandert dat weinig. Dus beschouwen we deze en andere gelijkaardige consultaties als redelijk nutteloos." Die 20 euro voor een consultatie kan volgens Callens dus beter aangewend worden.Ziektebriefje versus spoedHerman Moeremans (SVH) is niet a priori gekant tegen de afschaffing van dat ziektebriefje voor n dag. dat houdt niet in dat je de werkdruk per se moet verlagen, wat dat het werk zinvoller wordt. In n adem verwijst hij naar het oneigenlijke gebruik van de spoed: "Voor elk afgeschaft doktersbriefje schaffen we ook de zorg af van patiten die onterecht de spoed raadplegen", suggereert hij.Callens heeft daar geen bezwaar tegen. "Dat is ook onze bekommernis, maar hoe organiseer je dat?", werpt hij tegen. De christelijke ziekenfondsen bestuderen momenteel wel de verschillen tussen oneigenlijk spoedgebruik in Brussel en op het platteland.Hooguit beperkenMarc Moens (Bvas) meent dan weer dat dit hele debat wat demagogisch oogt als je het enkel toespitst op de besparingsdiscussie. "Schaf je dit af omdat het 'nutteloze' prestaties zijn, dan moeten we deze vrijgekomen middelen herinvesteren in de huisartsgeneeskunde", reageert hij. Hij vindt dat logisch omdat huisartsen zich meer en meer moeten ontpoppen tot managers.Daarnaast is de verplichting van zo'n attest een zaak van werkgevers en werknemers. Het overleg artsen-ziekenfondsen heeft daar weinig in de pap te brokken, "al zijn CM en ACV uiteraard twee handen op n buik."Stel dat de sociale partners akkoord gaan met dit soort besparing, dan kunje het ziektebriefje voor n dag hooguit beperken, niet afschaffen. "Ik denk bijvoorbeeld aan een plafond van maximaal drie keer per jaar. Iemand die af en toe echt ziek is voor een korte periode, kan immers een acute pathologie camoufleren. Een acute diarree-aanval verbergt mogelijk een begin van de ziekte van Crohn, aldus de Bvas-voorzitter nog. "Ook iemand met een beginnend alcoholprobleem kun je zo opsporen, dus een vorm van registratie blijft wel nodig."Tegen maandagziekteASGB-voorzitter Reinier Hueting bleek onbereikbaar, maar medestander Paul Putzeys ziet dan weer niet echt graten in het CM-voorstel. "Een briefje voor n dag is een nutteloze interventie, ik heb er geen bezwaar tegen dat het verdwijnt. De werkgever moet zelf opvolgen als iemand geregeld 's maandags afwezig is. Opgelet dus wel voor misbruiken met de zogenaamde 'maandagziekte'", waarschuwt hij nog.Bij de werkgeversorganisaties Voka en Unizo blijft het voorlopig windstil.