...

(referentie: Hovde O et al. Gut. 2013;doi:10.1136/gutjnl-2013-304766)