...

Met een combinatie van beeldvormingsonderzoeken (meting van het volume van de hippocampus en de dikte van de hersenschors) en neuropsychologische tests (geheugentests) zijn vorsers van de Universiteit van Montreal erin geslaagd om met 90% zekerheid te voorspellen bij welke proefpersonen binnen twee jaar een klinische diagnose van ziekte van Alzheimer zou worden gesteld en welke proefpersonen niet naar alzheimer zouden evolueren. De groep van Sylvie Belleville heeft die nieuwe strategie geëvalueerd bij 45 patiënten met "lichte cognitieve stoornissen" (MCI) en een controlegroep van 20 gezonde mensen. De auteurs van de studie zijn van oordeel dat die doorbraak in een snellere behandeling kan resulteren en het onderzoek naar alzheimer in een hogere versnelling kan brengen. Ze stellen voor om na te gaan of de medicamenteuze en andere behandelingen efficiënter zijn als ze vroeg worden gestart, zodra er prodromale symptomen verschijnen. (referentie: Journal of Alzheimer's Disease, verschijnt op 1 januari 2014, doi: 10.3233/JAD-130842)