...

In 2010 reden de ambulancediensten 49.020 nutteloze ritten. Dat zijn er veel meer dan in 2008 (17.609) en in 2009 (28.957). In 2007 werden 44.956 nutteloze ritten gereden. Op basis van onvolledige cijfers staat de teller voor 2011 momenteel op 25.389. Dat blijkt uit het antwoord van minister Onkelinx op een schriftelijke vraag van Ine Somers (Open VLD). Het gaat om ritten waarbij ziekenwagens na een oproep uitrukken, maar uiteindelijk geen patiënt hoeven te vervoeren. De overheid compenseert deze ritten met een forfaitaire vergoeding van 4 euro per rit. De cijfers zijn gebaseerd op de schuldvorderingen die de ambulancediensten hebben ingediend. Volgens Onkelinx is het waarschijnlijk dat het aantal nutteloze ritten in de praktijk nog hoger ligt, omdat sommige ambulancediensten omwille van de kleine sommen mogelijk geen schuldvordering indienen. In de begroting is voor deze vergoedingen 215.000 euro voorzien.© Belga