...

De CM heeft samen met drie andere mutualiteiten verschillende ziekenhuizen gedagvaard omdat ze volgens het ziekenfonds onterecht prestaties zouden hebben aangerekend bij patiënten voor radiologische onderzoeken. Onder de geviseerde ziekenhuizen het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis van Aalst en het Jessa Ziekenhuis uit Hasselt. "Het gaat hier om het aanrekenen van een prestatie door een cardioloog, waarover elke patiënt vooraf zijn toestemming heeft ondertekend", luidt het bij advocatenkantoor Dewallens en partners, dat beide instellingen vertegenwoordigt.De juridische procedure die vorige week in de media kwam, is niet nieuw. "Het Jessaziekenhuis werd al drie jaar geleden hiervoor gedagvaard en de zaak is intussen zelfs al gepleit. Ook de klacht tegen Aalst is al een hele poos geleden ingediend. Dat dit nu naar buiten komt, moeten we allicht zien als een mediastunt van dit ziekenfonds dat op deze manier de publieke opinie wil bespelen," zegt advocaat Raf Van Goethem (Dewallens en partners). PatiëntenbrochureWaar draait het om? Volgens de CM werden bij een groot aantal patiënten de voorbije jaren onterecht 'supplementen' aangerekend voor de uitvoering van een coronarografie. "Die berichtgeving van de mutualiteiten is foutief. Het gaat om een radiologisch onderzoek. Om de radioloog toe te laten dat uit te voeren, is vooraf een prestatie - en dus geen ereloonsupplement zoals de CM zegt - nodig door een cardioloog. Die brengt daarbij een katheter in in de slagader. Tot 2001 bestond voor deze specifieke handeling een apart nomenclatuurnummer. In 2001 heeft de overheid dat om besparingsredenen geschrapt. Terwijl die prestatie door de cardioloog natuurlijk nog moest geleverd worden om het onderzoek mogelijk te maken. Vandaar dat tussen 2001 en 2011 de ziekenhuizen hun patiënten vooraf duidelijk maakten dat dit apart zou worden aangerekend. Er werd zelfs een speciale patiëntenbrochure gemaakt om hen hierover in te lichten. Patiënten ondertekenden vooraf een toestemmingsformulier."De CM neemt daar geen genoegen mee en contacteerde de voorbije maanden zelf patiënten bij wie ze hadden vastgesteld dat er onterechte prestaties waren aangerekend. De Christelijke Mutualiteiten schreven deze patiënten aan met de vraag om zich aan te sluiten bij hun gerechtelijke procedure. Volgens het grootste ziekenfonds waren er bij hen alleen al zo'n 6.500 leden bij wie deze betwiste prestaties van zo'n 100 euro waren aangerekend.Sinds begin 2012 is de wetgeving over dit radiologisch onderzoek opnieuw veranderd. "De wetgever stipuleert nu uitdrukkelijk dat bij dit type van radiologische ingreep alle manipulaties inbegrepen zijn. Voordien was dat met andere woorden dus niet het geval. Dat is een belangrijk argument om aan te geven dat de ziekenhuizen correct volgens de wet hebben gehandeld." Eind september wordt een vonnis verwacht in rechtszaak tegen het Jessaziekenhuis.