...

De ziekenhuizen vragen de overheid om de beperking op het aantal NMR-toestellen op te heffen. Dat om de veel te lange wachtlijsten aan te pakken voor specifieke medische beeldvorming. Die wachtlijsten zullen nog groeien als het aantal CT-scans wordt teruggeschroefd om straling in te perken. De vrees dat door meer NMR-toestellen de kosten de pan uit zullen swingen, is onterecht volgens Zorgnet Vlaanderen.Al meer dan dertig jaar geleden kochten de Vlaamse ziekenhuizen de eerste NMR-toestellen aan. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij kinderen en zwangere vrouwen, zijn deze toestellen beter geschikt dan de traditionele CT-apparaten. Die laatste werken immers met röntgenstralen.Omdat de overheid uit vrees voor financiële ontsporing een beperking oplegde op het aantal NMR-toestellen, kunnen vandaag heel wat instellingen geen NMR-scans uitvoeren. De anderen zijn dan weer overbevraagd, met lange wachttijden tot gevolg. Een ander gevolg is dat er veel meer CT-scans worden uitgevoerd, terwijl dat niet altijd de beste medische keuze is volgens Zorgnet.BesparenEen bevraging bij de ziekenhuizen leert dat er jaarlijks 45.360 CT-scans uit te sparen zijn als er een NMR-toestel direct ter beschikking staat. Investeren betekent dus ook een besparing, waarmee de ziekenhuizen de vrees voor kostenontsporing van de overheid ontkrachten.Een andere besparing zou de efficiëntere financiering van nieuwe NMR-toestellen kunnen zijn, zoals blijkt uit een studie van het KCE (Kenniscentrum van de Gezondheidszorg). Ook de Vlaamse adviesraad VAR steunt de vraag naar afschaffing van het quotum.