...

Dat laten AZ West en Jan Yperman in een gezamenlijke mededeling weten. Beide ziekenhuizen voerden de jongste tijd intense gesprekken over een structurele en duurzame samenwerking. Daaraan namen een afvaardiging van het bestuur, de medische raad en de directie deel. "Het draagvlak was dus groot", zo luidt het. "Daardoor is op korte termijn tussen beide ziekenhuizen een fundamenteel vertrouwen opgebouwd."Het leidde op 23 en 24 januari tot de beslissing om een "structurele, juridisch geformaliseerde en door de overheid erkende samenwerking tussen az West en het Jan Yperman ziekenhuis op te richten." Dit werd bekrachtigd in een Memorandum of Understanding en de samenwerking wordt een groepering of associatie.Bedoeling is uiteindelijk toegankelijke zorg autonoom te verankeren voor alle inwoners van de Westhoek. Het zorgaanbod kan zo bestendigd en uitgebouwd worden. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van beide ziekenhuizen, zowel voor patiënten, artsen, medewerkers als voor innovatie. In geen geval is dit echter een eerste stap tot een fusie. Beide ziekenhuizen blijven autonoom functioneren.Logisch is wel dat een lange termijnproject voor tweedelijnszorg met duurzame verankering aangestuurd wordt vanuit één locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Momenteel maakt AZ West samen met zeven andere ziekenhuizen deel uit van het KOM-netwerk (Kust, Ommeland, Meetjesland). Jan Yperman van zijn kant sloot aan bij TRIaz (Sint-Andries Tielt en AZ Delta Roeselare).Beide ziekenhuizen willen deel uitmaken van eenzelfde netwerk om zo de belangen van de Westhoek gegroepeerd en solidair te kunnen verdedigen via een locoregionaal zorgstrategisch plan." Samen gaan ze het traject lopen tot een gezamenlijke keuze om toe te treden tot het netwerk dat het beste aansluit bij het zorgstrategisch plan. Die keuze impliceert anderzijds dat één van beide ziekenhuizen een netwerk zal verlaten.