...

De uitgaven voor geneesmiddelen in de ziekenhuissector* stegen in 2009 met 3,2% in vergelijking met 2008 - dat is een 'afvlakking' van de groei in vergelijking met vorige jaren: in 2008 stegen de uitgaven nog met 10,9%. De totale uitgaven voor geneesmiddelen stegen in 2009 met 9% - de groei in de open officina's bedroeg 2,6%. De uitgaven in ziekenhuisapotheken bedroegen 1.246,1 miljoen euro in 2009, die in open officina's 2.679,2 miljoen euro. Geneesmiddelenforfait De stijging van de ziekenhuisuitgaven voor geneesmiddelen is vrijwel geheel toe te schrijven aan de behandeling van ambulante patiten. Het geneesmiddelenforfait en de uitgaven voor geneesmiddelen voor opgenomen patiten bleven stabiel. Het Morse-rapport concludeert voorzichtig dat de invoering van het forfait in 2006 niet lijkt gecompenseerd te worden door verschuivingen binnen de uitgaven.De huidige groei van de geneesmiddelenuitgaven is in ziekenhuizen vooral te wijten aan middelen tegen kanker. De totale uitgaven voor oncolytica (vier ATC3-klassen samen) bedroeg in 2009 272,6 miljoen euro (een groter bedrag dan voor cholesterolverlagende middelen in open officina's). Een groot aandeel daarin heeft trastuzumab (Herceptin). Maar ook de uitgaven voor docetaxel en rituximab wegen sterk door, en verwacht wordt dat deze na 2009 nog zullen toenemen. Andere sterke groeiers zijn irinotecan en bevacizumab -irinotecan is vanaf 2010 evenwel opgenomen in het referentieprijzensysteem. Biologicals Een andere klasse geneesmiddelen die een sterke groei vertoontn zijn de immunosuppressiva (ACT3-klasse L04A), waartoe ook de TNF-remmers zoals Humira behoren. In 2009 stegen de ziekenhuisuitgaven voor die klasse met 18,6%. Maar deze klasse vertoont tevens een uitgesproken groei in de open officina (stijging met 20% in 2009).