...

Ziekenhuizen moeten zich klaarmaken om straks een toevloed van Covid-19-patiënten aan te kunnen, ook als die sterk blijkt te zijn.Maggie De Block, minister van Volksgezondheid: "Dit is (...) een voorzorgsmaatregel: we anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen."De maatregel geldt voor algemene en universitaire ziekenhuizen, en ook revalidatieziekenhuizen ullen niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uitstellen.De situatie wordt continu gemonitord. Later zal dan een inhaalbeweging moeten worden gemaakt.Maar dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden. Er komt zeker geen uitstel voor chemotherapie, dialyse, en zo voort.Eveneens vanaf 14 maart mogen ziekenhuizen geen bezoek meer toelaten. Naast de al genoemde soorten instellingen gaat het dan ook over psychiatrische ziekenhuizen.Uitzonderingen op het bezoeksverbod zijn: vrijwilligers en stagiairs; ouders van kinderen op de afdeling pediatrie, kraamzorg of neonatologie; de onmiddellijke omgeving van mensen in een kritieke of eindelevensfase; en begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één).Deze maatregelen maken deel uit van de actieve fase van de ziekenhuisnoodplanning. Die is ingegaan door een beslissing van de beheerscel van het Nationaal Crisiscentrum.