...

De Nederlandse ziekenhuizen publiceren voor het tweede jaar op rij hun sterftecijfers. Deze keer zijn ook 'gecorrigeerde cijfers' opgenomen, die de verhouding moeten weergeven tussen het aantal werkelijke en het aantal te verwachten overlijdens. Maar aan de bruikbaarheid van die cijfers wordt getwijfeld.Van de 93 Nederlandse ziekenhuizen die hun absolute sterftecijfers van 2010 vrijgaven, waren er 68 die ook hun Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) bekendmaakten. Die maat geeft de verhouding weer tussen het werkelijke (absolute) en het verwachte aantal sterfgevallen, waardoor de cijfers beter te vergelijken moeten zijn.CorrectieDe HSMR is echter niet onomstreden. Bij de berekeningsmethode wordt onder meer rekening gehouden met de ouderdom en het geslacht van patiënten, de urgentie van de opname, de diagnose, eventuele comorbiditeit, ... Maar er bestaan twijfels over de gehanteerde rekenmethode. Bovendien kan op basis van het bekomen cijfer geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende afdelingen van een ziekenhuis.TransparantieDe ziekenhuizen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra maken sinds vorig jaar hun sterftecijfers bekend, op vraag van opinieweekblad Elsevier. Die openbaarheid moet de transparantie in de gezondheidszorg verhogen, al zijn er ook stemmen die waarschuwen dat de publicatie van dergelijke cijfers tot defensieve geneeskunde kan leiden.