...

Carine Van de Voorde van het Kenniscentrum en Benoit Collin, adjunct administrateur- generaal van het Riziv, waren bij de voorstelling aanwezig.De minister maakte haar standpunt meteen duidelijk. "Het huidige systeem van ziekenhuisfinanciering is voorbijgestreefd. Het is niet langer leefbaar. Een hervorming dringt zich dan ook op." Uiteraard volstaat een tik met de toverstaf niet om een systeem te hervormen dat is gebaseerd op maar liefst zes financieringsbronnen. De bedoeling is nu om al die bronnen te onderzoeken en met de sector uit te zoeken wat er veranderd moet worden, met als leidraad een financiering per DRG (diagnosis related group).Lange ademDe voorziene hervorming is gebaseerd op een KCE-rapport van begin deze maand. Vanaf volgende maand gaat het overleg van start. "In samenspraak met de betrokkenen gaan we onderzoeken waarin de huidige situatie verschilt van de gewenste. Dat is een werk van lange adem", legde Onkelinx uit. Er is overleg gepland met de ziekenhuissector, de syndicaten, de ziekenfondsen, de patiënten en uiteraard ook de eerste lijn, luidt het.De resultaten van dat overleg worden verwacht in september 2014. In december volgend jaar volgt dan een voorstel tot hervorming. In de loop van 2015 wordt alles in wetten gegoten. Vanaf 2016-2017 komt er een progressieve invoering. De minister kondigde ook de oprichting aan van een DRG-instituut, dat het systeem moet beheren en controleren. Een datum daarvoor is nog niet vastgepind.Geen taboesOm te vermijden dan een nieuwe minister van Volksgezondheid het geleverde werk met een pennenstreek onderuit haalt, werd een stuurgroep in het leven geroepen. Die bestaat uit het Kenniscentrum, de FOD Volksgezondheid en het Riziv. Eén van de grote spilfiguren in de nakende hervorming wordt ongetwijfeld Benoit Collin.De minister benadrukte nog dat geen enkele optie al vastgelegd is en dat er geen taboe-onderwerpen zullen zijn in het overleg. "We zullen over alles praten. Maar dat betekent niet dat alles ook zal veranderen." Voor Benoit Collin zal de hervorming uitgaan van wat de sector wenst. "We mikken op een ambitieuze hervorming. Maar als we een mini-hervorming bereiken, dan is dat toch ook al iets."Remedie erger dan kwaalDe Bvas reageert alvast sceptisch. "De prospectieve forfaitaire financiering heeft perverse effecten die het KCE-rapport niet kon of wilde weerleggen. Ook de ziekenhuisbeheerders zijn niet overtuigd om in dit verhaal mee te stappen. De remedie blijkt erger te zullen worden dan de kwaal", laat ondervoorzitter dokter Marc Moens weten.Kijk ook naar AK-tv: Bvas verwerpt stappenplan Onkelinx