...

De exponentiële aangroei van de hospitalisatiecijfers door covid-19 nopen tot drastische maatregelen. Eind vorige week verstuurde het comité Hospital & Transport Surge Capacity een nieuwe omzendbrief naar de ziekenhuizen. Het comité beklemtoont ook dat een nationale opschaling overal bijkomende capaciteit oplevert maar dat het solidair uitvoeren van het spreidingsplan zeer belangrijk blijft. "Momenteel benutten ziekenhuizen de aangeboden spreidingscapaciteit onvoldoende. Wij vragen hiervan pro-actiever gebruik te maken", aldus de brief. Uiteraard heeft dit alles een enorme impact op de reguliere niet-dringende zorg. De brief maant ziekenhuizen aan eerst electieve en planbare activiteiten met gebruik van intensieve zorg op te schorten (1), vervolgens klassieke hospitalisaties zonder IZ (2) en tenslotte het chirurgische dagziekenhuis zonder IZ (3). De maatregelen gelden normaal voor minimaal vier weken. Vervolgens dient - in relatie tot de epidemiologische evolutie - het resterende electieve programma te worden afgebouwd. Eerst volgen in stap 4 de niet-chirurgische activiteiten in het daghospitaal (geriatrie, psychiatrie, oncologie) en daarna raadplegingen, activiteiten thuishospitalisatie en mobiele teams (5). Dringende en noodzakelijke raad- plegingen, onderzoeken en ingrepen kunnen wel doorgaan evenals noodzakelijke therapieën en revalidatie. Hoewel er veel begrip is, zijn de artsenverenigingen niet onverdeeld gelukkig. Voor dokter Marc Moens, voorzitter Vlaams Artsensyndicaat, is de brief "niet bepaald helder opgesteld"."Bijvoorbeeld worden consultaties pas als stap 5 stopgezet terwijl bij 'dringende en noodzakelijke zorg' dan weer staat 'dat alle dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen wel blijven doorgaan' . Impliceert dit dat alle niet-dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen niet mogen doorgaan? De scheidingslijn tussen dringend en noodzakelijk is dun", aldus Moens. Het Verbond der Belgische Specialisten vraagt dat de OK's voor noodzakelijke patiëntenzorg over het nodige medische personeel en de nodige apparatuur zouden kunnen blijven beschikken. "De boodschap aan de bevolking moet zijn dat de OK's niet gesloten zijn en dat er dringende en noodzakelijke interventies verricht worden." Want er is hoe dan ook nog overblijvende capaciteit aan chirurgen, verpleegkundigen enz. "Die niet gebruiken zou een verspilling van economische en gezondheidsmiddelen zijn", aldus het VBS. "Alleen dringende en noodzakelijke ingrepen worden nog toegestaan. Maar een dringende ingreep is altijd noodzakelijk, een noodzakelijke ingreep niet altijd dringend", aldus het VBS dat daarom op verzoek van de FOD Volksgezondheid op haar website (www.vbs-gbs.org) lijsten van prioritaire verstrekkingen publiceerde.