...

Elk ziekenhuis moet een veiligheidsconsulent in dienst hebben die moet toezien op de beveiliging en de bescherming van documenten, zo stipuleert een KB van 1994. Maar een enquête van de FOD Volksgezondheid toonde vorig jaar aan dat slechts weinig ziekenhuizen in orde zijn met dat voorschrift. Het Sectoraal Comité gaf hen daarom nog tot vandaag de tijd om een kandidaat voor de post naar voren te schuiven. "Wij willen de informatieveiligheid in ziekenhuizen optimaliseren", aldus Christiaan Decoster, Directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid. "Beveiliging van informatie is cruciaal, zeker in deze tijd en in deze sector. Daarom was het hoog tijd om de ziekenhuizen wakker te schudden en hen aan te manen eindelijk een veiligheidsconsulent aan te stellen."Normaal gezien moest de functie van veiligheidsconsulent al ingevuld zijn sinds 1994. Maar een enquête van de FOD Volksgezondheid leerde dat dat bij de meeste ziekenhuizen niet het geval was. Door een deadline in te voeren en die te koppelen aan een strafmaatregel, hoopte het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid verandering te brengen in die situatie. Het comité gaf ziekenhuizen tot 31 mei 2012, vandaag dus, de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Wie na vandaag nog geen dossier heeft ingediend, riskeert de toegang ontzegd te worden tot het rijksregister.Decoster benadrukt evenwel dat het allerminst de bedoeling is om sancties uit te delen. Kandidaturen die onvoldoende blijken te zijn, worden dan ook niet zomaar afgewezen. De FOD Volksgezondheid organiseert vormingscursussen waarbij de kandidaten bijgeschoold worden op die punten waarop ze tekortkomen. "Wij willen ziekenhuizen de nodige ondersteuning en begeleiding bieden", aldus de directeur-generaal. "De functie van veiligheidsconsulent is trouwens geen vast gegeven maar vereist aanpassing aan de actuele noden. Bedoeling is dan ook om op regelmatige basis ervaringen met elkaar uit te wisselen om zo tot een optimale invulling van de job te komen."Volgens de laatste cijfers die het eHealth-platform ons bezorgde, is op een totaal van zowat 180 ziekenhuizen een vijftigtal ziekenhuizen al in orde. De kandidaturen van nog eens vijftig ziekenhuizen worden momenteel afgehandeld door het Sectoraal Comité en ongeveer dertig ziekenhuizen dienden hun dossier erg recent in.In Artsenkrant nr. 2246 (dinsdag 4 juni) leest u meer over dit onderwerp.