...

Nederlandse ziekenhuizen meldden vorig jaar meer bijwerkingen van medicijnen dan het jaar voordien. Het gemiddeld aantal meldingen steeg van 28 per ziekenhuis in 2010 tot 36 per ziekenhuis in 2011. Het totale aantal meldingen in 2011 kwam uit op ruim 1200.Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum, vindt die stijging een goede trend. "De toename toont dat er beter wordt opgelet en dat bijwerkingen vaker worden doorgegeven. De aandacht voor veilig geneesmiddelengebruik neemt toe", klinkt het in een persbericht. "Ziekenhuizen die weinig melden, hechten daar mogelijk te weinig belang aan."Lareb verzamelt, beoordeelt en analyseert bijwerkingen van geneesmiddelen in opdracht van de Nederlandse overheid. Artsen zijn verplicht om ernstige bijwerkingen door te geven aan het centrum. Maar die verplichting geldt ook voor ziekenhuizen, als er bijwerkingen optreden door geneesmiddelen die patiënten daar krijgen toegediend.