...

Op verschillende patiëntveiligheidsindicatoren is een duidelijke positieve evolutie merkbaar. Het mediane resultaat verbetert door de jaren heen. Twee voorbeelden.De laatste indicator kon in 2020 en 2021 in AZ en GGZ niet gemeten worden wegens COVID-19. Later dit jaar komen nieuwe resultaten van 2022 beschikbaar. De spreiding in resultaten is gedaald, waarbij instellingen die voorheen op bepaalde indicatoren mindere resultaten scoorden opschuiven richting hun sectorgenoten met betere cijfers.Het aantal patiënten dat na een klassieke opname in een ziekenhuis binnen de 7 dagen wordt heropgenomen via de dienst spoedgevallen ligt gemiddeld op 2,4%. Hier blijft er wel een relatief grote spreiding tussen ziekenhuizen (min=0,5%; max=3,7%).PatiëntentevredenheidMet de patiëntenpeilingen worden de ervaringen van patiënten met hun zorginstelling gemeten. Over de voorbije jaren zijn er in deze peilingen duidelijke positieve trends te zien. Zo steeg in de ziekenhuizen de algemene beoordeling van de patiënten die een score van 9 op 10 of meer gaven over de verblijfsopname sinds 2014 met 10% naar 65% in 2021. In de GGZ steeg deze score met 8% naar 42% ten opzichte van de eerste meting in 2017. De aandachtspunten blijven dezelfde over de voorbije jaren.In de GGZ zijn dat onder meer:In de algemene ziekenhuizen:Naar de website van VIKZ.Het volledige rapport downloaden.