...

Eind 2016 lanceerde het Wit-Gele Kruis het online platform mijnWGK. Het laat artsen toe het elektronisch verpleegdossier (EVD) in te kijken. Al meer dan 3.500 artsen gebruiken inmiddels de applicatie. Dat was de eerste fase.In een tweede fase, nu dus, optimaliseert het Wit-Gele Kruis haar samenwerking met de ziekenhuizen. Daarvoor doet ze beroep op CoZo. Bij CoZo, de grootste hub in Vlaanderen, zijn algemene en psychiatrische ziekenhuizen, revalidatiecentra, poliklinieken, extramurale labs en radiologiepraktijken aangesloten. Via een 'informed consent' geven patiënten expliciet toestemming om hun gegevens te delen. De zorgverlener krijgt toegang tot het dossier als er een geldige therapeutische relatie is. Weldra voorziet de thuiszorgorganisatie ook koppelingen tussen mijnWGK en andere hubs zoals het Vlaams Ziekenhuis Netwerk, Réseau santé Wallon en Abrumet. Met één druk op de knop kan een zorgverstrekker vanop CoZo meekijken in het dossier van de thuisverpleegkundige. Bijvoorbeeld kan hij ook beveiligd feedback geven. Momenteel hebben enkel artsen hiertoe toegang, later volgen andere zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen in het ziekenhuis. Bedoeling is uiteindelijk om optimale multidisciplinaire zorgverlening mogelijk te maken door eerste en tweede lijnplatformen naadloos te integreren, stelt het Wit-Gele Kruis. Het voegt eraan toe dat haar thuisverpleegkundigen al vijf jaar patiëntengegevens registreren via permanent verbonden tablets. Daardoor verloopt de interne gegevensdeling binnen de organisatie optimaal, zo luidt het. Tot slot plant het Wit-Gele Kruis om in de toekomst ook patiënten, hun vertrouwenspersonen en andere zorgverleners toegang te geven tot mijnWGK-platform. De organisatie wil op die manier onder meer zelfzorg stimuleren en de zorg naadloos laten verlopen.